Škodljivo elektromagnetno sevanje

Jerman dodaja da bo elektromagnetno sevanje škodljivo vplivalo na ljudi, da je zemljišče namenjeno za širitev pokopališča, cerkev sv. Nazarija, zaščitnika Mestne občine Koper, pa je priljubljena turistična točka. Ob bazni postaji je speljan tudi vodovod, tod vodijo sprehajalne poti, tik pod bazno postajo pa so kmetijska zemljišča namenjena biološkemu kmetovanju.

V Telekomu so povedali, da so za namestitev mobilne bazne postaje sklenili pogodbo s krajevno skupnostjo Boršt, ki je lastnik nepremičnine, mikrolokacijo pa da so izbrali tako, da zagotavlja kakovostne storitve čim večjemu številu prebivalcev v okolici. »Ob postavitvi mobilne bazne postaje je bil izdelan elaborat o vplivih na okolje, ki potrjuje, da je postavljena mobilna bazna postaja sprejemljiva za okolje. Za začasno mobilno bazno postajo pa skladno z zakonodajo ni treba pridobiti posebnih dovoljenj, razen seveda dovoljenja lastnika zemljišča. Mobilna bazna postaja je sicer visoka 27 metrov, najbližji stanovanjski objekt je trenutno od nje oddaljen slabih 160 metrov, naslednji pa več kot 500 metrov. Trenutno sprememba lokacije ni predvidena,« je odločitev Telekoma komentirala Katja Prešeren, vodja službe za odnose z javnostmi.

Dogovor sklenjen v tajnosti

Prešernova je dodala, da krajani Boršta in okolice želijo imeti dostop do sodobnih govornih in podatkovnih storitev. »Z začasno mobilno bazno postajo jim bomo te storitve najhitreje zagotovili, ob tem pa nas k zagotavljanju kakovostnih mobilnih storitev zavezujejo tudi zaveze, ki izhajajo iz pridobitve koncesije za uporabo frekvenc.«

Oras Jerman ob vsem tem dodaja, da je bil dogovor med krajevno skupnostjo Boršt in Telekomom sklenjen v tajnosti in mimo volje krajanov, ki so zemljišče tudi kupili. Predsednik krajevne skupnosti Boršt Josip Kodarin meni drugače: »S Telekomom so se člani sveta v prejšnjem mandatu pogovarjali dve leti, s pogodbo pa so soglašali vsi. Z bazno postajo bomo izboljšali signal mobilne telefonije, ki je zdaj šibek. Pogodba s Telekomom pa krajevni skupnosti prinaša tudi 2000 evrov na leto.«