Za prebivalce obeh občin se po prvem januarju ne bo nič spremenilo, nemoteno bodo še naprej delovale tudi vse javne službe, sta poudarila župana. Občini bosta sicer sproti in v sodelovanju reševali vsa odprta vprašanja in iskali skupne predloge rešitev.

Sklep o razmerju in načinu razpolaganja s sredstvi

Oba župana sta danes podpisala tudi sklep o razmerju in načinu razpolaganja s sredstvi na ločenem podračunu proračuna MOK v obdobju začasnega financiranja, pripravljeni pa so tudi dokumenti za vzpostavitev skupne občinske uprave, v okviru katere bi lahko obe občini izvajali vrsto upravnih nalog v zelo racionalni in učinkoviti obliki. Tak način država tudi 50-odstotno subvencionira, navajajo na koprski občini.

Prav tako se v Kopru in Ankaranu pogovarjajo o skupnem pristopu pri vrsti razvojnih projektov, ki so pomembni za kakovost življenja ljudi v obeh lokalnih skupnostih in predpogoj za uspešno delovanje gospodarskih subjektov, ter o poenotenju stališč do upravljanja s pristaniščem.

Na pomen Luke Koper je treba gledati z obeh strani zaliva enako

Kot opozarjajo, je na pomen Luke Koper namreč treba gledati z obeh strani zaliva enako. Tako si bodo tudi vnaprej prizadevali za kakovostno, usklajeno in skupno urejanje celotnega javnega servisa obeh občin. »Administrativna meja za občane in za gospodarske subjekte obeh občin ne sme predstavljati nobene ovire pri reševanju njihovih vsakdanjih upravnih opravil in delovanju lokalnih javnih služb, ki bodo tudi naprej zagotavljale kakovosten javni standard za vse,« so ob tem v sporočilu za javnost povzeli besede svetovalca koprskega župana in glavnega koordinatorja pogajanj med Koprom in Ankaranom Gašparja Gašparja Mišiča.