Konec oktobra so bregove prestopili Glinščica, Gameljščica, Gradaščica in Mali graben ter po takratnih prvih ocenah na območju ljubljanske mestne občine zalili več kot devetsto objektov. Pod vodo so bile nekatere hiše v Podutiku, poplavljeni so bili tudi Kozarje, del Gameljn, Kosovo polje, industrijska cona Dolgi most, Vrhovci, Vič ter območje ob Tbilisijski cesti. Ponekod je voda segala celo do petdeset centimetrov visoko.

Številni občani so se zaradi škode, ki jo je povzročila jesenska vodna ujma, znašli v finančni stiski. Mestni svetniki bodo zato 19. januarja odločali o sprejetju odloka, s katerim bi iz občinskega sklada proračunske rezerve zagotovili finančno pomoč za odpravo posledic, ki jih je v domovih za seboj pustila voda.

Približno petsto upravičencev

Če bo odlok sprejet, bodo do finančne pomoči upravičeni vsi občani, ki imajo stalno prebivališče v ljubljanski mestni občini in živijo v stanovanju ali stanovanjski stavbi, za katero so po minulih poplavah prijavili škodo, ki je bila nato ocenjena v skladu z državno metodologijo in aplikacijo AJDA, hkrati pa gradnja teh objektov ne predstavlja nedovoljenega posega v prostor. »Kdor škode ni prijavil, je to priložnost žal zamudil,« ob tem pojasnjuje vodja občinskega oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo Robert Kus. Dodaja, da je na podlagi zbranih podatkov v njihovi bazi okoli petsto upravičencev.

Vlogo bodo morali na oddelek (Zarnikova ulica 3, 1000 Ljubljana) oddati najkasneje v tridesetih dneh po uveljavitvi odloka ter priložiti dokazilo o lastništvu stanovanja ali stanovanjske stavbe, če to ni razvidno iz zemljiške knjige, ali najemno pogodbo oziroma kakšno drugo dokazilo o pravici uporabe stanovanja v času poplav oktobra in novembra letos. Prav tako bodo morali upravičenci vlogi priložiti še podatke o gradbenem dovoljenju (številka, datum izdaje in organ, ki je gradbeno dovoljenje izdal) za stanovanjske stavbe, grajene po letu 1967, ali navesti leto gradnje za stavbe, zgrajene pred letom 1967.

Denar občanom predvidoma aprila

Na občini nameravajo občanom pomagati s skupno 440.000 evri, ki jih bodo zagotovili iz sklada proračunske rezerve. Upravičenci bodo tako prejeli finančno pomoč v višini tridesetih odstotkov ocenjene škode na objektu po aplikaciji AJDA, vendar ne manj kot 250 in ne več kot 5000 evrov. »Denar bodo lahko prejeli vsi, ki bodo izpolnjevali pogoje, saj smo kriterije in skupni znesek izračunali na podlagi zbranih ocen škode po aplikaciji,« še pojasnjuje Kus. Tisti, ki bodo pravočasno oddali vlogo in vsa potrebna dokazila, bodo po napovedih Kusa denar prejeli predvidoma aprila, pogojev, do kdaj in za kaj ga bodo upravičenci lahko porabili, pa na oddelku niso določili: »To ni povračilo za nastalo škodo, temveč pomoč občanom, ki so se zaradi poplav znašli v finančni stiski.«