S tem pa bi se, opozarja v pismu Čas, varnostna situacija prebivalcev v koroški regiji poslabšala, ne nazadnje pa so ti v primerjavi z drugimi regijami vedno bolj zapostavljeni in oddaljeni od Ljubljane. »Naša pokrajina počasi, a vztrajno, bolj ali manj prikrito, zaradi centralizacije izgublja pomembne institucije, s tem pa tudi delovna mesta,« je prepričan Čas, ki sicer razume racionalizacijo poslovanja države na vseh nivojih. A bi država seveda o posameznih korakih po njegovem morala dobro premisliti.

Korošci so se namreč do zdaj že morali sprijazniti z ukinitvijo območne enote geodetske uprave pa tudi PU Slovenj Gradec. A zlasti po ukinitvi slednje doslej niso bili seznanjeni s konkretnimi finančnimi učinki takšne reorganizacije. »Prepričan sem, da prihranki, tudi če so, niso tolikšni, da bi opravičili poslabšanje varnostne situacije v regiji, ki je zaradi svoje odmaknjenosti ter neustrezne prometne povezanosti že tako zelo specifična,« v pismu opozarja Čas. In dodaja, da se je policistom geografsko povečal delokrog, zato so manj prisotni v lokalnem okolju na Koroškem.

Prepričani so tudi, da so se zaradi višje cene najema dodatnih prostorov in njihovih prevozov na drugi strani stroški poslovanja in dela bistveno povečali, zato o prihrankih dvomijo in lahko le nemo opazujejo, kako policija še naprej krči svoje vrste, ukinja varnostne okoliše, policijske postaje in uprave ter kriminalistične službe, posledično pa je na terenu tudi manj policistov, kar vpliva na varnost v vsej regiji.

Več je vlomov, kraj in beračenja

Čas meni, da se s tovrstno centralizacijo, ki bo Korošce potisnila še bolj na rob, pač ne morejo strinjati. In da je vlada Koroški poleg zagotovitve pogojev za trajnostni razvoj dolžna zagotoviti varno in prijazno okolje, da bodo ljudje tu ostajali kljub tegobam. »Zato pričakujemo, da boste od načrtovanih ukinitev nemudoma odstopili in skupaj z lokalno skupnostjo pristopili k projektu decentralizacije državnih organov,« je še v imenu vseh Korošcev pristojne opomnil Čas.

Ali navedbe o dodatnem krčenju, selitvi kriminalistov in ukinjanju manjših policijskih postaj res držijo in kako komentirajo navedbe slovenjgraškega župana, smo povprašali generalno policijsko upravo, a so nam odgovorili le iz PU Celje in zapisali, da bodo županu na pismo odgovorili v prihodnjih dneh in se tudi opredelili do vseh njegovih navedb. Prav tako pa ga seznanili z varnostno situacijo na Koroškem. Takrat pa bodo o tem obvestili tudi širšo javnost oziroma medije. Spomnimo, da so se očitki o poslabšanju varnostne situacije na Koroškem in tudi povečanem številu raznovrstnih kaznivih dejanj pojavljali že pred časom. A so nam takrat iz PU Celje s številkami dokazovali ravno nasprotno. Da koroška regija, kar zadeva varnost in število kaznivih dejanj, v ničemer ne odstopa v primerjavi z drugimi primerljivimi regijami.