Znesek, ki ga mora država zagotavljati za izplačila nadomestil za brezposelnost, se od leta 2011 znižuje. V celotnem lanskem letu je morala vlada za ta namen zagotoviti 289,23 milijona evrov, leta 2012 296,66 milijona evrov, leta 2011 pa kar 312,27 milijona evrov. Leta 2008 so nadomestila državo stala 99,67 milijona evrov, je razvidno iz podatkov, ki jih je STA priskrbel Zavod RS za zaposlovanje.

Glede na lani se je malenkost znižala tudi povprečna višina nadomestila za brezposelnost. Oktobra letos je nadomestilo v povprečju znašalo 680,18 evra bruto, oktobra lani 681,33 evra bruto. Leta 2008 je nadomestilo v povprečju doseglo 553,72 evra bruto.

Bolj zaskrbljujoča medletna primerjava je vezana na čas prejemanja denarnega nadomestila za brezposelnost, saj se je letos podaljšala. Med januarjem in koncem oktobra so brezposelni nadomestilo v povprečju dobivali 7,4 meseca, medtem ko so ga v celotnem lanskem letu 6,9 meseca. Za leto 2008 STA podatka ni prejela.

Na drugi strani pa se velike izboljšave kažejo na področju kršitev, ki terjajo odvzem nadomestila. Med januarjem in koncem oktobra letos je bilo takih primerov 199, lani pa denimo 485 in leta 2012 celo 856. Za leto 2008 STA podatka ni prejela.

Koalicija se je v koalicijskem sporazumu sicer zavezala k analizi učinkovitosti vzpostavljenega sistema in aktivizaciji prejemnikov.

STA na vprašanje, ali se je na tem področju že kaj zgodilo oz. kdaj se bo, na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ni dobila konkretnega odgovora.

Pojasnili so le, da je eden ciljev zavoda za zaposlovanje, da v programe aktivne politike zaposlovanja prednostno vključuje osebe, ki prejemajo denarno nadomestilo za brezposelnost oziroma denarno socialno pomoč.

V skladu s tem ciljem je bilo med januarjem in koncem septembra letos po njihovih besedah v različne programe aktivne politike zaposlovanja vključenih preko 4000 prejemnikov denarnega nadomestila in skoraj 7800 prejemnikov denarne socialne pomoči.

Poglavitna sprememba sistema koriščenja denarnih nadomestil pa je bila, tako na ministrstvu, uveljavljena z lansko novelo zakona o urejanju trga. Ta je odpravila ureditev, po kateri je bil zavarovanec v vseh primerih, ko je pridobil novo pravico do denarnega nadomestila, upravičen tudi do morebitnega preostalega dela nadomestila.

"Odpravljena ureditev je povzročala nerazumno kopičenje pravic, ki je v skrajnih primerih privedlo celo do večletne upravičenosti do denarnega nadomestila, kar je v smislu aktivnega iskanja zaposlitve na brezposelne osebe delovalo izrazito destimulativno," so še poudarili na ministrstvu.