Po podatkih raziskave je povprečno število ur med letoma 2009 in 2011 naraščalo, od leta 2011 pa stagnira in se giblje okrog 12 ur na mesec.

Med slovenskimi spletnimi uporabniki še vedno, z 51 odstotki, nekoliko prednjačijo moški, ki na spletu preživijo tudi več časa. Medtem ko ženske na spletu preživijo povprečno 10 ur in šest minut na mesec, moški spletu namenijo povprečno 16 ur in 23 minut. Moški so si novembra v povprečju ogledali 580, ženske pa 380 spletnih strani.

Največ spletnih uporabnikov (21,1 odstotka celotne spletne populacije) je v starostni skupini 25 do 34 let, tesno pa jim sledijo uporabniki od 35 do 44 let, ki predstavljajo petino populacije.

Nekoliko manj spletnih uporabnikov je starih med 45 in 54 let in nad 55 let, najmanj pa je najmlajših med 10 in 14 let - ti po podatkih MOSS predstavljajo 6,5 odstotka spletnega občinstva.

Število spletnih uporabnikov glede na starost se odraža tudi v času, ki ga ti uporabniki preživijo na spletu. Največ časa na spletu, 15 ur in 40 minut, preživijo uporabniki v starosti med 35 in 44 let, najmanj, šest ur in 18 minut, pa otroci, stari od 10 do 14 let.

Medtem ko se petina slovenskega spletnega občinstva še šola, je polovica končala tri- ali štiriletno poklicno oziroma srednješolsko izobraževanje. Desetina ima zaključeno osnovno šolo ali manj, preostala petina pa je dokončala vsaj višjo, visoko šolo ali univerzo.

Več kot tretjina slovenskega spletnega občinstva je zaposlena v podjetjih, z 11,5 odstotka sledijo uslužbenci v javnem sektorju ter upokojenci. Med spletno populacijo je devet odstotkov brezposelnih. Približno sedem odstotkov je samozaposlenih, osnovnošolcev in študentov, s petimi odstotki pa jim sledijo dijaki.

Povprečni neto mesečni prihodek se pri četrtini spletnih uporabnikov giblje med 365 in 730 evri, pri petini med 730 in 1100 evri, 15 odstotkov uporabnikov pa ima neto dohodek nižji od 365 evrov. Neto dohodek, višji od 1460 evrov, ima sedem odstotkov uporabnikov. Zadnji spletu namenijo tudi največ časa, mesečno kar 19 ur in sedem minut. S padanjem mesečnega prihodka upada tudi količina časa, ki ga uporabnik povprečno preživi na spletu. Petina uporabnikov sicer na vprašanje o povprečnem mesečnem dohodku ni želela odgovoriti.

Raziskava MOSS poteka pod okriljem Slovenske oglaševalske zbornice (SOZ), v obdobju 2013-2015 pa jo izvaja podjetje Gemius Adria.