Gabrovec je ob koncu predlagal, da OKS pristopi k osnovanju olimpijske fundacije za socialno ogrožene športnike. Z nekaj dopolnitvami so potrdili pravilnik o odobravanju posojil, ki jih OKS daje panožnim zvezam in drugim športnim organizacijam; ta pravilnik naj bi prerasel v sklad za pomoč panožnim in drugim športnim zvezam v finančnih težavah.

IO OKS je pozval ministrstvo, pristojno za šport, naj opravi še dodatno razpravo o zakonu o športu in naj ne hiti s sprejemom. Komisijo OKS za ta zakon bo vodil Iztok Čop, Janez Sodržnik pa bo na čelu komisije za snovanje novega zakona o fundacijah, ki bo urejal tudi delovanje Fundacije za šport. Ta naj bi nasledil zakon o lastninskem preoblikovanje Loterije Slovenije.

V ponedeljek je bila seja Športnega parka Bežigrad, na kateri so za leto dni sklenili podaljšanje projekta izgradnje in obnove razpadajočega ljubljanskega stadiona arhitekta Jožeta Plečnika. OKS je solastnik družbe, večinski je Joc Pečečnik, tretji pa mestna občina Ljubljana. IO OKS bo o tem podrobneje razpravljal na naslednji seji.

V izvršnem odboru sta ostala že od prvega mandata pred dobrima dvema desetletjema le še Miroslav Cerar (individualni ustanovitelj OKS), s 30 kolajnami na velikih tekmovanjih najuspešnejši slovenski športnik, in Tjaša Andree Prosenc (individualni zimski olimpijski športi), članica predsedstva Mednarodne drsalne zveze in predsedstva Mednarodnega arbitražnega razsodišča v Lozani. kmd, sta, šr