So sodelavci dragoceni kapital vašega podjetja? Vam je pomembno, da v podjetju vladajo odnosi zaupanja in spoštovanja? Želite imeti informacijo, kako kakovosten je odnos med vašim podjetjem in zaposlenimi? Vas zanima, ali so sodelavci pripadni in zavzeti?

Če ste vsaj na polovico vprašanj odgovorili pritrdilno, pohitite in se vključite v Zlato nit, ki vam izmeri kakovost odnosa med podjetjem in zaposlenimi. Za sodelovanje se lahko prijavite do konca decembra, anketiranje pa izvajamo še v prvi polovici januarja 2015. Prijavnica je na spletnem naslovu www.dnevnik.si/zlatanit.

Prednosti sodelovanja v Zlati niti:

izbor temelji na anketi med zaposlenimi;

ponuja celovit pogled na razvoj organizacije in zaposlenih v povezavi z upravljanjem;

osredotoča se na zaposlenega, ne (le) na vodstvo:

je večdimenzionalen/verodostojen izbor: ocena se oblikuje na podlagi poslovnih rezultatov, mnenja zaposlenih, strokovnjakov podjetij in splošne javnosti:

raziskava je odsev družbe in kaže realno sliko zadovoljstva zaposlenih;

podjetje prejme povratne informacije o področjih, na katerih dela dobro, in tistih, kjer je prostor za napredek;

predstavljamo dobre zgodbe podjetij;

zaposlenim in iskalcem zaposlitve omogoča kakovostne odločitve o svoji zaposlitvi in

spodbuja razvoj konkurenčnih posameznikov.