Oglejte si celoten seznam Ljubljanske kolesarske mreže
http://www.kolesarji.org/pasti/

Celovška pri Hali Tivoli

Obrazložitev

Kolesarska steza, ki vodi iz Šiške proti centru, je zaradi avtobusnega postajališča na Celovški prestavljena na parkirišče pod Halo Tivoli. Ker je steza zakrita z drevesi, desno zavijajoči vozniki kolesarjev, ki prečkajo cesto, pogosto ne opazijo pravočasno.

Celovška pri Hali Tivoli

Odgovor MOL

Poteka kolesarske steze žal ne moremo urediti drugače, bomo pa prečkanje prek vozišča poudarili oziroma dodatno označili.

Roška cesta

Obrazložitev

Zaradi prepovedi vožnje s kolesom med Streliško in Karlovško cesto so kolesarji vodeni čez cesto in po ozki dvosmerni kolesarski stezi do naslednjega križišča. Če hočejo nadaljevati na Dolenjsko cesto, se morajo preleviti v pešca, za na Privoz pa morajo prečkati dodatno cesto.

Roška cesta

Odgovor MOL

Kolesarska steza je urejena glede na razpoložljive prostorske možnosti in je lepo pregledna.

Topniška ulica pri Fakulteti za socialno delo

Obrazložitev

Ker dva kraka križišča Topniške ulice z uvozno cesto na parkirišče pred Fakulteto za socialno delo nista opremljena s prehodoma za pešce in kolesarje, ti pogosto prečkajo cesto na prvem najbližjem križišču Vojkove in Topniške, po Topniški pa vozijo v napačno smer.

Topniška ulica pri Fakulteti za socialno delo

Odgovor MOL

Na priključkih dovoznih poti se prehodi za pešce oziroma kolesarske steze praviloma ne označujejo, označitev pa načrtujemo v letu 2015.

Železniški prehod na Vodovodni ulici

Obrazložitev

Vodovodna cesta prečka železniško progo Ljubljana–Kamnik pod zelo ostrim kotom, zato kolesarji prečkajo progo pod zelo ostrim in nevarnim kotom, kar se pogosto konča s padci.

Železniški prehod na Vodovodni ulici

Odgovor MOL

Ureditev železniškega prehoda žal ni v pristojnosti Mestne občine Ljubljana.

Prehod preko Štajerske ceste na krožišču Žale

Obrazložitev

Ko pešec ali kolesar prečka cesto, se bo voznik na zunanjem voznem pasu ustavil, voznik vozila na notranjem voznem pasu pa kolesarja morda ne bo videl. Prav tako so kolesarji preko tega križišča vodeni preko ovinkov.

Prehod preko Štajerske ceste na krožišču Žale

Odgovor MOL

Krožišče bomo v letu 2015 preuredili v t. i. turbo krožišče s spiralnim potekom, po katerem so prometni tokovi vodeni po ločenih voznih pasovih še pred uvozom v krožno križišče.

Dolenjska cesta od križišča z Rakovniško ulico do AC priključka

Obrazložitev

Zelo prometna Dolenjska cesta od križišča z Rakovniško ulico do priključka na avtocesto nima celovito urejene kolesarske infrastrukture.

Dolenjska cesta od križišča z Rakovniško ulico do AC priključka

Odgovor MOL

Na eni strani je kolesarska steza že urejena, na drugi bo urejanje, kjer je to možno, potekalo po odsekih. Res pa je, da za ureditev kolesarske steze povsod ni razpoložljivega zemljišča.

Križišče Lorenzove in Dolenjske ceste

Obrazložitev

Kolesarska steza ob Dolenjski cesti, ki je speljana preko zelo ostrih zavojev, je grobo prekinjena z desnim izločilnim pasom za motorni promet. Ker je zavoj zelo blag, ga vozniki pogosto prevozijo nevarno hitro.

Križišče Lorenzove in Dolenjske ceste

Odgovor MOL

Križišče je urejeno skladno s projektno dokumentacijo in gradbenim dovoljenjem.

Križišče Vodnikove in ulice Na Jami

Obrazložitev

Kolesarska steza ob Vodnikovi je umaknjena daleč v križišče. Vozniki, ki tukaj pogosto vozijo zelo hitro, zato ne upoštevajo prednosti kolesarjev, ki prečkajo Vodnikovo.

Križišče Vodnikove in ulice Na Jami

Odgovor MOL

Na križišču sta za upočasnjevanje prometa postavljeni grbini.

Križišče Šišenske in Celovške

Obrazložitev

Semafor na Šišenski je opremljen z zeleno puščico za zavijanje desno. Vozniki avtomobilov ne upoštevajo, da imajo kolesarji in pešci kljub temu prednost, ko se zanje prižge zelena luč. Takšnih situacij je v Ljubljani še kar nekaj.

Križišče Šišenske in Celovške

Odgovor MOL

Udeleženci v prometu morajo spoštovati prometne predpise, saj lahko le tako zagotovijo svojo varnost in varnost drugih.

Križišče Celovške in ulice Milana Majcna

Obrazložitev

Kolesarska steza ob Celovški poteka tako, da voznik, ki zavija desno na Celovško, kolesarja vidi šele, ko mu je že zaprl kolesarsko stezo. Zaradi neustrezno postavljenega ogledala je nevarnost nesreče še večja.

Križišče Celovške in ulice Milana Majcna

Odgovor MOL

Predvidena je postavitev semaforja, in sicer v letu 2015.

Večna pot pri Mostecu

Obrazložitev

Prehod za kolesarje na mestu, kjer se na Večno pot priključi kolesarska steza, ki pripelje od motela Park, ni vrisan in je slabo pregleden. Poleg tega vozniki tukaj vozijo hitreje od omejitve, zato kolesarja opazijo šele tik pred prehodom.

Večna pot pri Mostecu

Odgovor MOL

Za umiritev hitrosti smo postavili grbini.

Jamova ulica

Obrazložitev

Kolesarska steza na pločniku ob Jamovi je od križišča z Jadransko zaradi številnih dovozov problematična, prehod kolesarske steze na vozišče pa je neudoben in nevaren. Tik pred njim je visoka in strma izboklina, kar neudobnost in nevarnost še povečuje.

Jamova ulica

Odgovor MOL

Na cesti je premalo prostora, da bi bila tam zarisana tudi kolesarska steza. Drugačna izvedba zato žal ni možna.