O prehranski in z njo povezano zdravstveni samooskrbi lahko razmišljamo le, če bomo znali in uspeli tudi sami pridelati semena. Da bodo naša polja posejana z lastnimi semeni, morajo kmetje najprej učinkoviteje prodajati svoje pridelke. Ko odpadejo skrbi, kako bodo prodali, kar so pridelali, lahko svoje moči usmerijo v načrtovanje pridelave in semen. Žal ta trenutek izjemno malo kmetij prideluje semena za lastne potrebe. Projekt Letni časi z modelom neposredne prodaje skupinsko naročenih kmetijskih pridelkov predstavlja dobrodošlo priložnost sinergij tako za kmeta kot tudi potrošnika.

Kaj so Letni časi?

Projekt povezuje kmete/ponudnike in potrošnike, ki se s ponudbo in povpraševanjem srečujejo na spletnih straneh zadruge in v spletni trgovini, kjer so na voljo vse ključne informacije o izdelkih, kmetih/proizvajalcih, načinu pridelave, certifikatih in še o čem. V spletni trgovini kmetje in drugi ponudniki predstavljajo ponudbo pridelkov, potrošniki pa oddajajo naročila za nakupe. Kupcem ponujajo kakovostno (zvečine ekološko) lokalno pridelano hrano. Gre za domala neposredno srečanje ponudnika in potrošnika; kratka veriga med njima omogoča boljšo sledljivost, nižjo ceno, učinkovitejši dostop in krajše poti do cilja – s tem pa tudi višjo kakovost hrane in manjši odpadek. Tako projekt posredno dviguje ozaveščenost in bolj množično obveščenost javnosti o novih poteh in bolj trajnostnih alternativah na področju pridelave hrane.

Načela in vrednote

V projektu Letni časi delujejo na način vsestranskih koristi: po eni strani zmanjšujejo tveganja, po drugi pa pravično delijo sadove dela med vse udeležene. V skladu s kulturo neizkoriščanja, trajnostnostim življenjskim slogom in prosto uporabo tehnologij se zavzemajo za aktivno sodelovanje vseh deležnikov, vzpostavljanje sinergij za aktivno ozaveščanje na področjih zdravja, prehrane in kulture, razvijanje kakovosti bivalne kulture s krepitvijo medsebojnih odnosov, sožitje med mestom in podeželjem in medgeneracijsko povezovanje. Vizija projekta Letni časi v naslednjih petih letih je vzpostavitev stabilne skupnosti članov – kmetov/ponudnikov in potrošnikov, ki bo zagotavljala celostno oskrbo s hrano.

Pristop k projektu

Zakaj biti del skupnosti Letni časi? Prednosti za kupce so lažji dostop do kakovostnih lokalnih, večinoma ekoloških, pridelkov in izdelkov, nizka cena, neposreden stik s ponudnikom, možnost seznanitve z načinom pridelave/predelave neposredno pri ponudnikih, možnost dodatnih izobraževanj ter medgeneracijsko druženje in spoznavanje novih ljudi na organiziranih dogodkih, kulturnih srečanjih in tržnici. Prednosti za kmete/ponudnike pa so možnost prodaje večjih količin pridelkov in izdelkov, zagotovljena poštena cena, neposreden stik s kupcem, možnost boljšega načrtovanja in možna izmenjava avtohtonih semen in informacij z drugimi ponudniki.

Vabljeni v novo izkušnjo Letnih časov!