Kandidate ocenjevali po pogoju, ki ga ni bilo v razpisu

V uredništvu smo pridobili sklep omenjene komisije, ki je postopek imenovanja Morija na mesto direktorja občinske uprave razveljavila. Njene ugotovitve so precej konkretne in kažejo na to, da je občinska uprava z županom na čelu favorizirala Morija. Zdaj bodo morali o izbiri direktorja občinske uprave odločati še enkrat, še prej pa natančno določiti nekatera merila, po katerih bo kandidat tudi izbran. Iz pritožbe je namreč mogoče razbrati, da je bil eden od pogojev za zasedbo tega uradniškega položaja tudi poznavanje lokalne skupnosti, a to iz objavljenega javnega natečaja ni jasno razvidno, zato kandidati tega tudi niso izkazovali. Kljub temu so kandidate na občini ocenjevali tudi na podlagi tega merila, kar pomeni, da so bili obravnavani neenakopravno. In kar 15 od 20 kandidatov, ki so se prijavili, je bilo po tem merilu ocenjenih z najnižjo oceno ena, štirje z oceno dve, izbrani kandidat pa je bil edini, ki je prejel najvišjo oceno pet. Sploh pa je bilo poročilo natečajne komisije sestavljeno šele teden dni po tem, ko so o sklepih, da niso bili izbrani, obvestili kandidate.

Še enkrat bodo odločali o izbiri

Velenjska občina je javni natečaj za direktorja občinske uprave objavila 1. septembra, nanj pa se je prijavilo 25 kandidatov. Od tega jih je 20 izpolnjevalo pogoje in so se uvrstili v nadaljnji izbirni postopek. Na koncu je župan kot najbolj strokovno usposobljenega in primernega izbral Iztoka Morija. Kljub temu da je komisija za pritožbe iz delovnega razmerja pri Vladi RS občini torej naložila, da ponovno opravi postopek izbire, sklep o izbiri Morija pa razveljavila, pa je župan, kot mu to dovoljuje tudi zakon o javnih uslužbencih, v ponedeljek Morija imenoval za vršilca dolžnosti direktorja občinske uprave, a za največ pol leta.

Župan ugotovitev komisije ne želi komentirati, saj pravi, da postopek še ni končan. Na vprašanje, kaj se bo zgodilo po preteku šestih mesecev, pa nam je Saša Sevčnikar, vodja kabineta župana na velenjski občini, odgovorila, da bodo takrat imeli direktorja občinske uprave s polnimi pooblastili. In dodala: »Ponovno bomo opravili postopek izbire med vsemi že prijavljenimi kandidati. Bomo pa to opravili čim prej in zagotovo ne šele po šestih mesecih.« Postopek imenovanja je pod drobnogled vzel tudi inšpektorat za javni sektor. Kakšne nepravilnosti so odkrili, niso želeli povedati, ker, kot je pojasnila Katja Mihelj Nagode, še niso dobili povratne pošte, da so na občini zapisnik že prejeli. Dodala pa je, da je inšpektorica opravila nadzor nad izvedbo postopka, župan pa ima osem dni časa, da zoper ugotovitve inšpekcijskega nadzora poda ugovor. Iz česar je mogoče sklepati, da so nepravilnosti odkrili tudi oni.