»Kodeks je na podlagi obstoječega vzorca pri Skupnosti slovenskih občin in podobnih aktov, ki jih podpisujejo v gospodarstvu, napisala Beti Jenko, predsednica komisije za volitve in imenovanja, ki je zaposlena v gospodarstvu. Terja pravno presojo, prav tako pa tudi koalicijsko uskladitev. Poslali ga bomo tudi opozicijskim svetnikom. Z njim bodo po mojem preprečene slabe prakse in sporna ravnanja lokalne oblasti,« je dejal kranjski župan, ki kodeks sprejema prvi med župani mestnih občin v Sloveniji. Prav v njih – od Maribora prek Ljubljane do Kopra – pa so bila sporna ravnanja lokalnih oblastnikov najbolj pogosto zaznana. Da pa o svojih ravnanjih ne bodo presojali le politiki, kot je bilo to do zdaj v navadi tudi v Kranju, bo ustanovljena tudi posebna petčlanska komisija iz navadnih občanov, ki bo opozarjala na morebitna ravnanja v nasprotju s kodeksom oziroma bdela nad uporabo akta, ki je po županovih besedah za lokalne politike obvezen.

Mesni nauk

Ko so v prejšnjem sklicu mestni svetniki zapravljali proračunski denar za alkohol, darila in znane ogromne količine mesnin, je že nekdanji mestni svetnik SD (tudi nekdanji tožilec) na koncu sporni pravilnik »obranil« s tezo, da je pravilnik dober in ni potreben sprememb, češ da je problem pač v ljudeh, torej lokalnih politikih. In domala vsi so z dvigom roke v mestnem svetu afero pometli pod preprogo. Zaman so bili pozivi nadzornega odbora MO Kranj, nikomur ni padel las z glave. Nova velika kranjska koalicija pa je že ob podpisu pogodbe javno zagotovila ničelno stopnjo tolerance do korupcije in klientelizma ter nezdružljivost svetniške funkcije z imenovanji na vodilne funkcije, ki jih je ustanovila občina. Treba je vedeti, da so trije mestni svetniki SDS in SD v preteklem mandatu po tem, ko so postali svetniki, dobili dobre službe v mestni komunali, eden iz vrst SDS je dobil službo v Fundaciji Vincenca Drakslerja, najmanj dva sta s svojima podjetjema poslovala z mestnim javnim zavodom oziroma komunalo. To je samo delček početja oblasti pod vodstvom Mohorja Bogataja in zato je etični kodeks za oblast Boštjana Trilarja tudi priložnost simbolnega očiščenja pred javnostjo, ki je vse to do zdaj plačevala iz svojih žepov.

Morda je tak primer tudi nekdanji direktor mestne uprave Mitja Herak, ki je po prihodu iz policijskih vrst podpisal tako pogodbo, da mu jamči službo tudi po tem, ko je Mohor Bogataj izgubil volitve. Tudi to naj bi se zdaj spremenilo. »Sama nimam take pogodbe. Moj mandat je vezan na delo Boštjana Trilarja, s katerim sem v gospodarstvu že sodelovala. Prav tam pa so kriteriji za uspešne in neuspešne bolj jasni,« je dejala nova direktorica mestne uprave Senja Vraber in poudarila, da se ji zdi tako ravnanje tudi logično in higienično.

Kranjski etični kodeks bodo zagotovo podpisali svetniki 23-članske koalicije, reakcija opozicije je še uganka.