Naval ogorčenih zavezancev

Kljub temu je bilo v zadnjem času veliko ljudi neprijetno presenečenih, ko so dobili odločbo o odmeri NUSZ. Položnice so bile namreč bistveno višje kot lani. Svetnik Jože Zimšek je na zadnji seji mestnega sveta opozoril, da so bile nekatere položnice višje kar za 80 odstotkov.

Vzrok za to je ureditev baze podatkov. Janko Trobiš z oddelka za gospodarstvo je pojasnil, da je občina prejšnja leta podatke zbirala prek različnih evidenc, ki pa niso bile natančne oziroma niso odražale dejanskega stanja. Do popolne uradne evidence je občina prišla šele po tem, ko je geodetski zavod popisal nepremičnine. Izkazalo se je tudi, da nekateri občani niso prijavili sprememb z nepremičninami, ki so jih denimo podedovali ali prodali. Zaradi navala ogorčenih zavezancev so v Celju odprli začasno informacijsko pisarno, kjer jim strokovne delavke poskušajo pojasniti, kako je občina prišla do podatkov, na osnovi katerih je izdala plačilo za NUSZ. Če se s podatki ne strinjajo, imajo še vedno možnost oddati pritožbo na odločbo.

Razumevajoči do pogorelega Alpeksa

Svetniki so na zadnji seji sprejeli tudi predlog, da podjetju Alpeks za prihodnje leto ne bo treba plačati nadomestila za uporabo stavnega zemljišča. Jeseni jim je namreč do tal pogorelo več kot 4000 kvadratnih metrov veliko skladišče na Kidričevi cesti. Škode je bilo za dva milijona evrov in pol. Da je lahko podjetje nadaljevalo poslovanje, je na Mariborski cesti najelo skladišče, za katero bo v enem letu moralo plačalo kar dobrih 44,6 milijona evrov najemnine. Ker bi moralo za svoje poslovne prostore, ki jih požar ni uničil, plačati devet milijonov evrov nadomestila, za najete prostore pa več kot enajst milijonov, so svetniki pokazali razumevanje in Alpeks v celoti oprostili plačila NUSZ.