Danes bodo svetniki potrjevali občinski proračun, a župan Franc Kramar včeraj ni bil več tako varčevalno naravnan: »Zdaj nimamo nobenih podatkov o ukrepih države in zato pač ne bo tako drastičnih ukrepov in odpuščanj, da bi reševali proračun oziroma delovanje občine. Obenem pa seveda tudi ne vemo, ali bo država sprejela ukrepe, ki bi nas v to prisilili. Ostajamo pri mehkih oblikah odpuščanja – upokojitve ali pač prenehanje dela za določen čas.« Očitno je bil torej njegov protest bolj v slogu »petelina, ki je prezgodaj zapel«, a v vseh občinah seveda še vedno čakajo na državne ukrepe, ki bodo vplivali na že sprejete proračune za prihodnje leto.

Zanimivo je, da naj bi bil prihranek občine z odpuščanji med 30.000 in 40.000 evri. Toda svetniki so predlagali tudi drugo rešitev: varčevanje pri sebi. Tako bo ukinili sejnine in se s privarčevano vsoto približali želenim učinkom za občinsko blagajno. Naloga župana je bila, da tak predlog preuči oziroma ga uvrsti na sejo sveta – pa ga za zdaj v predlagani obliki ne bo. Kajti župan Franc Kramar se ob tem sklicuje na zakonitost: »Občina ima pravilnik o sejninah in dokler ga imamo, ne bom ravnal nezakonito in predlagal ukinitev sejnin. Če pa se bodo svetniki odločili o spremembi pravilnika, potem pa...«

Zanimivo zapletena je birokratska pot do tega, da bi občinski svetniki pomagali proračunu. In če ga bodo danes sprejeli, ne bodo nič na boljšem kot druge občine: ob korenitih spremembah od zgoraj navzdol bi namreč državni ukrepi povzročili tisto, kar v mnogih občinah pričakujejo: rebalanse oziroma »čiščenja« proračunov, kar bi lahko v Bohinju dejansko pomenilo odpuščanja. Ali pa bodo do takrat spremenili tisti pravilnik o sejninah...