Brez prometa ni oživitve gospodarstva

"Evropa išče nove možnosti za oživitev gospodarstva. In brez prometa tega ne bo mogla doseči," je v izjavi novinarjem ob robu informativnega dneva za predstavitev financiranja projektov na prometnem omrežju TEN-T dejala komisarka, ki zaključuje svoj prvi uradni obisk v Sloveniji.

Poudarila je, da morajo imeti vlaganja ekonomski smisel, in pozdravila pripravo strategije razvoja prometa v Sloveniji, ki je od danes v javni obravnavi. Izrazila je upanje, da se bodo prometna infrastruktura ter na njej temelječe storitve in druge rešitve vključile v poslovne modele in ponudile poslovne priložnosti.

"Sama infrastruktura brez kasnejše vsebine ne upraviči investicije," je dejala komisarka, zato je treba k razmišljanju o tem, kako izkoristiti infrastrukturo, povabiti tudi gospodarstvo in lokalne skupnosti. Projekti, ki vključujejo različne deležnike, so tudi na evropski ravni veliko bolj uspešni, je poudarila.

Resna želja, da se stvari premaknejo naprej

Ob obisku v Sloveniji, ki ga je začela v petek, je začutila resno željo, da se stvari premaknejo naprej tudi v dobro gospodarskega razvoja Slovenije. "Zakaj se doslej niso, je vprašanje, ki nima pravega odgovora. Mogoče zato, ker ne ljudje, ne prostor, ne čas ni bil zrel. Verjamem, da sedaj je in da se bodo stvari premaknile naprej," je dejala.

Minister za infrastrukturo Peter Gašperšič je dejal, da bo prednostna usmeritev razvoj trajnostne mobilnosti in v tej luči razvoj železniške infrastrukture in javnega potniškega prometa.

Najdlje je trenutno priprava projekta drugega železniškega tira med Divačo in Koprom. V pripravi je investicijski načrt in z njim finančni načrt, ki naj bi bil pripravljen do konca januarja. Po trenutnih ocenah bi investicija lahko znašala 1,4 milijarde evrov, od česar bi manj kot 400 milijonov evrov lahko pridobili iz evropskih sredstev. Za preostalo trenutno proučujejo možnosti sodelovanja Slovenskih železnic in Luke Koper ter države, a je treba financiranje, tudi z vidika pravil državnih pomoči, še proučiti. Če Slovenske železnice in Luka ne bi mogla sodelovati, je možnost tuji partner, ki bi ga iskali prek javnega razpisa.

Pomembno je povezati nacionalne prometne sisteme za enotno delovanje na evropski ravni

Komisarka je v nagovoru udeležencem informativnega dneva - kjer predstavniki Evropske komisije predstavljajo prihodnje evropsko financiranje projektov na omrežju TEN-T, udeleženci pa razpravljajo tudi o pričakovanjih Slovenije v okviru prvega razpisa za sredstva Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) - dejala, da bo pomembno povezati nacionalne prometne sisteme za enotno delovanje na evropski ravni.

Udeležencem je dejala, naj ne imajo pred sabo le lokalnih interesov, ampak interese širše Evrope. "Takrat bodo investicije dobile pravi smisel," je dejala. Slovenija leži na nekaj pomembnih koridorjih in ima potencial, ki lahko pripomore k "ambiciozni zgodbi evropskega prometa", je dodala.

Gre za pomemben trenutek, saj v Evropi po besedah komisarke že dolgo ni bilo toliko pozornosti namenjene prometu. Tovrstni projekti bodo pomemben del naložbenega načrta za Evropo, ki naj bi v prihodnjih treh letih z 21 milijardami evrov obstoječih javnih sredstev spodbudil za najmanj 315 milijard evrov investicij.

Doslej so opredelili nabor 2000 projektov v skupni vrednosti 1300 milijard evrov; za 500 milijard evrov projektov naj bi bilo mogoče izvesti v prihodnjih treh letih. Med 2000 projekti je 22 slovenskih v skupni naložbeni vrednosti devet milijard evrov, od tega naj bi jih bilo za dve milijardi evrov mogoče izvesti v treh letih. Pet slovenskih projektov je s področja prometa.