Z iskanjem poti do zmanjšanja števila prometnih nesreč se strokovnjaki ukvarjajo že vrsto let, vendar do njihovega znižanja nikakor ne pride v želenem številu. Preveč je namreč objestnosti voznikov in zavestnega neupoštevanja prometnih predpisov, o čemer priča dejstvo, da so policisti v preteklih dveh letih zabeležili tudi skoraj 600.000 prekrškov, kar v resnici predstavlja samo manjši del dejansko storjenih.

Če ne vidiš, lahko poči

Zaradi visokega števila nesreč z lažjimi in hujšimi poškodbami prometni strokovnjaki vrsto let iščejo tudi tehnične rešitve za ublažitev skrb zbujajočih številk. Tako je na območju cest v zadnjih letih mogoče videti kar nekaj novosti. Močno je naraslo število krožnih križišč – krožišč, ki so po ugotovitvah republiške javne agencije za varnost prometa privedla do 50-odstotnega zmanjšanja števila nesreč v križiščih, število poškodovanih pa se je zmanjšalo celo za 75 odstotkov.

Med vzroki za nesreče policijska statistika na tretje mesto umešča neupoštevanje pravil o prednosti, do česar najpogosteje prihaja v križiščih. Zaradi nekaterih, z vidika preglednosti res problematičnih križišč, je krivdo dostikrat težko zvaliti izključno na pleča tistega, ki je spregledal ali pa zaradi tehničnih ovir niti ni mogel pravočasno opaziti s strani prihajajočega vozila. Takšna križišča je zato nujno treba opremiti z dodatnimi varnostnimi elementi, kot so prometna ogledala in svetlobne ali celo zvočne elektronske naprave.

Eno takih je pri nas razvilo mlado mariborsko podjetje A.s.K. Po tistem, ko je v nepreglednem križišču tudi sam doživel neprijetno izkušnjo, ga je ustanovil Peter Korun, ki je s sodelavci že 15 slovenskih križišč opremil z doma razvitim sistemom opozarjanja voznikov na bližajoče se vozilo, imenovanim COPS & road. Sistem je sestavljen iz več detektorskih enot in sočasno spremlja gibanje udeležencev na stranskih in prednostni cesti. Če se po cesti, ki je voznik nima v vidnem polju, križišču bliža vozilo ali pešec, se na zaslonu naprave prikaže utripajoči znak za nevarnost, v nasprotnem primeru pa samo dve rumeni lučki, da voznik ve, da naprava deluje.

Dva takšna primerka je mariborsko podjetje nedavno predstavilo v Velikem Podlogu pri Krškem in v Zagorju. Pri Velikem Podlogu, kjer so v zadnjih petih letih policisti obravnavali 18 nesreč, od tega eno smrtno, bi bilo sicer primerneje zgraditi krožišče, vendar se zdi odgovornim v času pomanjkanja denarja rešitev s približno 4000 evrov vrednim sistemom COPS & road ta trenutek učinkovitejša.

Za denar poskrbijo lokalne skupnosti in zavarovalnica

Denar za vseh omenjenih 15 naprav za aktivno izboljšanje varnosti prometa v križiščih so ob 60-odstotni udeležbi naše največje zavarovalnice prispevale občine, medtem ko na primer republiška direkcija za državne ceste doslej ni odkupila še nobenega sistema. Koruna to ne čudi, saj priznava, da je njegovo podjetje še mlado in si tako kot njihovi izdelki šele utira pot k prepoznavnosti. Vseeno računa, da se bodo stvari kmalu spremenile, saj naj bi njegov sistem prispeval kar k 90-odstotnemu zmanjšanju prometnih nesreč v slabo preglednih križiščih, prodajo pa želi razširiti tudi na tuje.

V sektorju za ceste infrastrukturnega ministrstva pravijo, da glede na to, da je omenjeni opozorilni sistem v nekaterih slovenskih križiščih v uporabi le krajši čas, s številkami še ne morejo govoriti o varnostnih učinkih, priznavajo pa, da so nekaj podatkov o pozitivnih premikih od policije že prejeli. Odločanje o nakupu in nameščanje teh naprav kljub temu prepuščajo zgolj lokalnim skupnostim oziroma pristojnim upravljalcem cest, ki za njihovo postavitev ne potrebujejo nikakršnega drugega soglasja. Povedali so nam še, da bodo pravno podlago za postavljanje takšnih opozorilnih sistemov posebej opredelili v novem pravilniku o prometni signalizaciji in prometni opremi, ki je v pripravi.