Glede na kakovostno razdelitev vin je v obravnavanem letu k skupni proizvodnji vina največji delež prispevala proizvodnja vin z zaščiteno označbo porekla, to je 77 odstotkov oz. nekaj več kot 540.000 hektolitrov, kažejo ta teden objavljeni začasni podatki državnega statističnega urada.

Proizvodnja vin z zaščitenim geografskim poreklom je predstavljala 18 odstotkov oz. nekaj več kot 120.000 hektolitrov, proizvodnja sortnih in drugih vin pa skupaj preostalih pet odstotkov oz. okoli 35.000 hektolitrov.

Potrošnja vina je v Sloveniji v obravnavanem obdobju znašala 811.000 hektolitrov, od tega je na bela vina odpadlo skoraj 530.000 hektolitrov oz. 65 odstotkov vse potrošnje.

Stopnja samooskrbe z vinom, ki prikazuje razmerje med domačo proizvodnjo in potrošnjo vin, je v Sloveniji v tem obdobju znašala 86,5 odstotka, pri belih vinih pa 90,8 odstotka. Prebivalec Slovenije je v tem letu v povprečju popil 38,6 litra vina, od tega 25,1 litra belega vina.