Praksa minulih let je bila takšna, da je na polovici občine na desnem bregu Save zimsko vzdrževalno službo izvajalo eno podjetje (po zadnji koncesijski pogodbi je bilo to domače podjetje Gradnje iz Boštanja), na levi, štajerski polovici občine pa drugo. Nazadnje je za ta del skrbelo novomeško podjetje CGP. Pri odpiranju prijav na septembrski razpis so se na komunali med tremi ponudniki odločili za gradbeno podjetje VOC iz Celja in mu kot cenovno najugodnejšemu za čas zime zaupali v vzdrževanje obe polovici občine.

A v Sevnici kljub temu še niso prišli do dokončne rešitve izvajanja zimske službe, čeprav pogodbeni čas zajema obdobje od 1. novembra dalje. Pravnomočno je namreč končan le postopek izbire za zimsko vzdrževanje cest južne polovice občine, za severni del pa ne, saj morajo na komunali počakati na odločitev državne revizijske komisije, na katero je zahtevek za revizijo postopka izbire vložil novomeški CGP.

Na vprašanje, kako in kdo bo skrbel za pluženje cest, če bo sneg zapadel pred odločitvijo revizorjev, na sevniški občini odgovarjajo, da bo vzdrževanje občinskih in lokalnih cest klub temu potekalo nemoteno. Za južni del bo skrbel pravnomočno izbran celjski VOC, medtem ko bodo severnega do dokončne rešitve pokrivali prek neposrednih naročil za izvajanje storitev, kot za takšne primere predvideva zakon o javnem naročanju. »Pričakujemo, da bodo stroški zimske službe glede na trenutne vremenske napovedi do rešitve revizije nižji od 20.000 evrov. V tem primeru mora naročnik voditi le potrebno evidenco naročil,« so nam pojasnili na občini in dodali, da bodo na komunali v primeru, če bo znesek višji, izvedli postopek s pogajanji brez predhodne javne objave, kar tudi sodi v eno od rešitev, ki jih v primeru dalj časa trajajočih pritožbenih postopkov dopušča zakon.