Urgentni center v bolnišnici Šempeter je edini v državi, ki ga še niso začeli graditi. EU je prek kohezijskih skladov zanj zagotovila 3,7 milijona evrov. Ker vrednost projekta presega predvidena sredstva iz proračuna, mora ministrstvo za zdravje samo zagotoviti denar v proračunu za leto 2015. Denarja ni, zato ga v teh dneh iščejo z morebitno prerazporeditvijo ali rebalansom proračuna za prihodnje leto. Župani občin na severnem Primorskem pa imajo dovolj sprenevedanja in neodgovornega ravnanja države.

»To je sramota, kar se dogaja. Ministrstvo objavi razpis, po dolgem času izbere izvajalce, na koncu pa ugotovi, da nima svojih lastnih sredstev. Ta projekt je zelo pomemben za regijo, za ljudi, ki živijo tukaj. Vedenje ministrstva ter vlade je dejansko neodgovorno. Imamo dovolj sprenevedanja in siromašenja te regije. Ne nazadnje je tudi to spodbuda gospodarstvu, ker gre za petmilijonski projekt. Če nas ne bodo slišali, bomo poiskali poslanke in poslance, ki bodo pripravljeni vložiti interpelacijo, ker mislim, da mora imeti država prioriteto v projektih, ki so financirani iz evropskih sredstev,« je ogorčen in jezen novogoriški župan Matej Arčon.

Župani občin na severnem Primorskem, ki so se zbrali na svetu regije, so si v zahtevah enotni. Od premierja Mira Cerarja zahtevajo takojšnje ukrepanje, da regija ne bi ostala brez urgentnega centra, ki mora biti zgrajen do decembra prihodnje leto, sicer bodo evropska sredstva splavala po vodi. Od ministrice za zdravje Milojke Kolar Celarc pa župani zahtevajo, da takoj podpiše pogodbe z izvajalci del, ki so bili izbrani že pred meseci.

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je izdala odločbo o dodelitvi sredstev iz kohezijskih skladov že novembra. Ker vrednost projekta presega predvidena sredstva v proračunu na postavkah dodatnih pravic porabe za leto 2015, ta ob izdaji odločbe še niso bila zagotovljena. Odločba določa, da mora denar zagotoviti ministrstvo za zdravje v proračunu za leto 2015.

»Ker je v izvajanju dovolj živih projektov, ki so vezali sredstva v letu 2014, proračun za leto 2015 pa ni predvidel tako velike dinamike, da bi lahko odpirali načrte razvojnih programov, z ministrstvom za zdravje in ministrstvom za finance aktivno iščemo rešitve, ali v okviru rebalansa proračuna za leto 2015, ali s prerazporeditvami sredstev,« odgovarjajo v SVRK.

Če jim uspe sredstva dobiti s prerazporeditvami, je rešitev za začetek gradnje urgentnega centra možna še ta mesec. Če bodo morali sredstva iskati v okviru rebalansa proračuna, se bodo morebitne rešitve pokazale šele v začetku prihodnjega leta. Čas za zgraditev urgence se medtem neusmiljeno izteka.

Gre za 3,7 milijona evrov, ki jih je SVRK odobrila za gradnjo urgentnega centra v bolnišnici Šempeter. Dodatnih 1,8 milijona evrov je rezervirala bolnišnica iz svojih virov. Za izvajalce del so bila izbrana podjetja IMP PPS, Kolektor Koling in Cestno podjetje Gorica, ki čakajo na podpis pogodbe z ministrstvom za zdravje. A slednje pogodbe ne podpiše, ker nanje še niso bila prenesena sredstva.

V SVRK pravijo, da se težav zavedajo, vendar podpis pogodbe oziroma odločba še ne pomeni, da je denar za gradnjo dejansko zagotovljen. Za zmanjšanje tveganja, da bi ob morebitni neizvedbi že potrjenih projektov ali naknadnih finančnih korekcij evropska sredstva izgubili, je vlada v sistem kohezijske politike vpeljala dodatne pravice porabe. Tudi dodatnih 452 milijonov evrov je prav tako treba porabiti do konca prihodnjega leta, zato je naraslo tudi število projektov, za katere pa denarja v državni blagajni ni dovolj. SVRK zato natančno preverja, da gredo naprej le projekti, ki bodo zagotovo končani v roku, da ne bo treba vračati denarja EU.