Moraliziranje ima tako na moralizirajočega posameznika nasprotne učinke od pričakovanih. Je kontraproduktivno. Bolj kot si pripovedujem, kako moralen in integriteten da sem, bolj se bom o tem zaciklano prepričal, manj bom tako ravnal. In ko mi bo okolica nastavila, kot se spodobi, ogledalo, ga bom razbil, ker mi ne bo všeč podoba v njem. Pa čeprav, kot je najbrž vsem jasno, ni in ne more biti krivo ogledalo, ampak le tisti, ki se v njem ogleduje.

Še slabše pa se nam godi, ko moraliziranje z nivoja posameznika potegnemo na raven javnega diskurza in ga celo spremenimo v njegovo paradigmo kot merilo javnega ravnanja. To lahko sproži dve, po svoje znova paradoksalni reakciji: popolno relativizacijo standardov ravnanja in zavestno, sistematično zavračanje kakršne koli odgovornosti za svoja javna ravnanja. IUS-INFO