A ker odlok še velja, je postavitev pod drobnogled vzel medobčinski inšpektorat, ki bo podjetju naložil 15.000 evrov kazni. Hkrati pa na možne spremembe odloka, ki je vsaj skušal popraviti res divje in vsepovsod prisotno oglaševanje v alpski dolini, ogorčen opozarja tudi domačin, arhitekt in docent ter predavatelj na fakulteti za arhitekturo dr. Domen Zupančič, ki se mu novi reklamni panoji zdijo »ekonomski poniglavi diktat občanom in turistom«.

Oglasi celo za javno hišo

Občina Kranjska Gora je lani sprejela omenjeni odlok prav zato, ker se je povsem divje plakatiranje razpaslo prek vseh meja dobrega okusa. »Tako je bilo mogoče na cesti proti Planici videti ogromno tablo, ki je oglaševala javno hišo v Avstriji, da o številnih reklamah za alkoholne pijače ne govorim. Stanje se je ob sodelovanju medobčinskega inšpektorata potem izjemno popravilo, zato me čudi, zakaj zdaj vse delo uničiti,« je dejal nekdanji župan Jure Žerjav. Temu pritrjuje tudi občinski inšpektor Gregor Jarkovič: »Večino se je dalo urediti z neformalnimi ali formalnimi opozorili, nekaj pa je bilo tudi prekrškovnih postopkov. Osem novih plakatnih tabel je postavljenih nelegalno, zato smo že začeli ustrezne postopke. Očitno se ne bo dalo zadeve urediti z opozorilom, zato smo sprožili inšpektorski in prekrškovni postopek, v katerem se je zoper podjetje, ki table postavlja, nabralo za 15.000 evrov kazni. Če po končanem postopku tabel ne bodo odstranili, lahko izrečemo še dodatnih tisoč evrov kazni ob vsakem opozorilu,« je razložil Jarkovič.

Direktor in lastnik Amicusa Primož Kapus se s tako razlago ne strinja: »Za postavitev imamo soglasje lastnikov zemljišč in prometno soglasje. To je vse, kar potrebujemo. Ne vem, ali lahko občinski odlok odloča o tem, ali lahko ali ne smem postaviti oglasne table na zasebno zemljišče,« je dejal Kapus, ki pravi, da je dejstvo, da so table postavili nekaj dni po županovi najavi o spremembi odloka, zgolj naključje, saj so jih nameravali postaviti že prej.

Župan Janez Hrovat je prav tako zatrdil, da ni bilo nobenega dogovora z oglaševalci, ki so očitno le izkoristili njegove napovedi. Vztraja pa pri tem, da je treba odlok spremeniti: »Določili bomo strokovne kriterije, kje se bo lahko postavljalo in kakšne table. Nisem povsem proti oglaševanju. Navsezadnje imamo precej težav s sponzorji naših velikih športnih tekmovanj, ki so že zagrozili, da ne bodo več sponzorji, če ne bodo smeli oglaševati po dolini.«

Omejitve z razlogom

Načeloma bi se s tem strinjal tudi arhitekt Domen Zupačič. »Če že mislijo kaj spreminjati, bi bilo res smiselno o tem povprašati stroko. Slika stegnjenega kozolca je del identitete teh krajev. Dodaten element je pogled na Alpe in Karavanke. Ti pogledi te na cesti od Jesenic do Rateč res stalno zasledujejo in tako razumem misel župana o pustosti doline. A nam, domačinom, se ta slika zdi samoumevna. Naša dolina ima čarobnost in prepoznavnost. Ni jih malo, ki priznajo, da je zelo prijeten občutek, ko se po potovanju vrnejo v to dolino in priznajo, da je to pravi raj,« je slikovit Zupančič, ki je natančno preučil tudi veljavni odlok o oglaševanju in plakatiranju. »Omejitve so bile zapisane z razlogom in na osnovi tehtnega premisleka. Novi reklamni panoji so postavljeni na kmetijskih površinah, zakrivajo značilne vedutne poglede na naselja in naravna okolja ter spreminjajo celostno podobo kulturne krajine. Tak poseg je diletantski in uničuje podobo krajine. Sporočilo teh, ki so dovolili postavitev panojev na teh lokacijah, je jasno: naša dolina je dolgočasna in pusta, z živalskim vrtom reklamnih panojev bo lepša in bolj cenjena,« je zelo oster Zupančič.