Da se je zaradi nadstreška res znašel v inšpekcijskem postopku, nam je potrdil tudi sedanji lastnik hotela Celeia Aco Jančar. »Če bi bilo mogoče, bi bilo to že zdavnaj rešeno, a ni odvisno samo od nas. Žal se je tudi zakonodaja v zadnjem času kar dvakrat spremenila in po novem je gradbeno dovoljenje potrebno tudi, če je spremenjen samo naklon nadstreška, ki pa ni nič večji od prejšnjega,« nam je razložil Jančar.

V celjski upravni enoti so nam povedali, da za zdaj pri njih vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja še nimajo, niti ne poteka postopek za njegovo pridobitev. Ko smo jih seznanili s postopkom gradbenega inšpektorata, so zadevo še enkrat preverili in pojasnili, da z inšpekcijskim postopkom niso seznanjeni, ker jim inšpekcijske odločbe posredujejo v vednost šele, ko je postopek končan. »Če se bo v inšpekcijskem postopku izkazalo, da gre za poseg, za katerega je gradbeno dovoljenje potrebno, bo naša upravna enota o zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja vsekakor odločala,« je pojasnila višja svetovalka Eva Knez Mraz. mm