Slovence bi k pogostejši uporabi javnega prevoza spodbudila predvsem boljša mreža javnega prevoza, tako pa je odgovorilo 40 odstotkov sodelujočih v raziskavi. Med odgovori so sledili boljša dostopnost (26 odstotkov) in pogostejši javni prevoz (25 odstotkov).

Za vožnjo z avtomobilom se sicer najpogosteje odločijo Ciprčani (85 odstotkov) in Irci (73 odstotkov), medtem ko se najredkeje Latvijci (38 odstotkov) in Madžari (33 odstotkov).

Javni prevoz je najbolj priljubljen v Latviji, kjer ga najpogosteje uporablja 31 odstotkov sodelujočih v raziskavi, priljubljen pa je tudi v Romuniji in na Poljskem, kjer ga pogosto uporablja 29 odstotkov prebivalcev.

Po drugi strani pa javni prevoz najmanj uporabljajo na Nizozemskem (sedem odstotkov) in Cipru (pet odstotkov). V Sloveniji je javni prevoz kot najpogostejšo obliko prevoza izbralo osem odstotkov sodelujočih.

Hojo so najpogosteje izbrali sodelujoči iz Južne Evrope, ta pa je bila največkrat izbrana v Bolgariji in Španiji (v obeh 23 odstotkov) in Romuniji ter na Portugalskem (v obeh 23 odstotkov), najmanjkrat pa v Luksemburgu (pet odstotkov) in Nizozemskem (štirje odstotki), medtem ko je hojo kot pogosto obliko izbrala desetina sodelujočih Slovencev.