Kot je za STA pojasnil Kramar, država med varčevalnimi ukrepi napoveduje zmanjšanje povprečnine in zmanjšanje denarnih sredstev za investicije v občinah, za polovico naj bi se zmanjšali tudi prilivi iz turistične takse, ki naj bi se prenesli na nacionalno institucijo. »Zaradi zmanjšanja prihodkov smo, da bi lahko zaprli proračun, morali zmanjšati maso za plače,« je izpostavil župan.

Izčrpali vse druge možnosti

»Izčrpali smo vse druge možnosti. Določena sredstva v proračunu so tudi namenska in jih ne moremo uporabiti za plače. Prav tako ne želimo varčevati pri vrtcu in šoli, zato bomo varčevali pri sebi,« je pojasnil Kramar in dodal, da so pri iskanju rezerv na drugi področjih ugotovili, da je najbolj smiselno varčevati pri občinski upravi, kjer je 12 zaposlenih, in v režijskem, komunalnem obratu občine, kjer je 27 zaposlenih.

»Če želiš nekaj privarčevati, moraš najprej pogledati pri sebi. Tako bomo pionirsko naredili korak naprej in iz poslovnih razlogov odpustili šest ljudi iz administracije režijskega obrata in občinske uprave,« je poudaril bohinjski župan, ki se zaveda, da je to neprijeten ukrep.

Po njih bi se morala zgledovati tudi država

Hkrati meni, da bi se po njih morala zgledovati tudi država, da bi zmanjšala število birokratov in delovala bolj fleksibilno. »Manj administracije, več kanalizacije,« je povzel in pojasnil, da v proračunu za investicije v prihodnjem letu načrtujejo od tri do štiri milijone evrov, največ za izgradnjo sekundarnih vodov.

Občinski svet je Kramarjev predlog o zmanjšanju števila zaposlenih, s katerim bi letno prihranili med 30.000 in 40.000 evrov oziroma osem odstotkov v masi plač, v prvem obravnavi proračuna na novembrski seji že potrdil. Drugič bodo občinski svetniki predlog proračuna za prihodnje leto obravnavali na seji v drugi polovici decembra.

Svetniki bi se morda odpovedali sejninam

Nekateri svetniki so na drugi strani podali predlog, da bi se odpovedali sejninam, s čimer bi letno lahko v občinskem proračunu privarčevali okoli 30.000 evrov. Župan se mora sedaj do tega predloga opredeliti, potem pa bi svetniki na naslednji seji lahko o njem odločali. Če bi se odpovedali sejninam, odpuščanje zaposlenih na občini morda niti ne bi bilo potrebno.

Na sosednji, blejski občini se s stalnim zniževanjem sredstev za občine v času krize spopadajo z zmanjševanjem števila zaposlenih po mehki metodi, tako da ne nadomeščajo tistih, ki se upokojijo. Hkrati so bili v osnutku proračuna za prihodnje leto primorani zmanjšati investicijske izdatke, a kot zagotavlja blejski župan Janez Fajfar, proračun še vedno ostaja investicijsko naravnan, saj imajo za naložbe na voljo tri milijone evrov.

»Država nam je že veliko pobrala, sedaj pa nam zaradi začasne uredbe daje še 400.000 evrov manj, kot je predvideno v zakonu,« je za STA povedal Fajfar, ki si sicer v občinskem proračunu obeta nekoliko več sredstev iz nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Izdatki pa bi se nekoliko povečali, ker naj bi Toni Mežan podžupansko funkcijo odslej opravljal poklicno.