Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, je izdala katalog 25 slovenskih in tujih dobrih praks na področju zelenih delovnih mest, ki prispevajo k širšim ciljem trajnostnega razvoja, sistemski spremembi in povezovanju ter krepitvi trajnostnih produktov, storitev in ponudnikov. Dokument je temeljni kamen za nadaljevanje širjenja zavesti o pomenu zelenih delovnih mest v slovenski družbi, poudarjajo v organizaciji.

Dobre prakse so bile izbrane v okviru projekta Spodbujamo zelena delovna mesta na šestih področjih: ekološko kmetijstvo, ravnanje z odpadki, gozdno-lesna veriga, učinkovita raba energije in obnovljivi viri energije, trajnostni turizem in socialno podjetništvo. Poleg tega so v katalogu tudi tri nagrajene prakse z natečaja Partnerstva za zelena delovna mesta: dobre prakse podjetij in lokalnih skupnosti. To so Nizkoogljičnost kot razvojna priložnost regije, Hiša zelišč in Zavezništvo znanja za celovito energetsko obnovo javnih stavb. »Te dobre prakse dokazujejo, da številne praktične rešitve na terenu že obstajajo in izkazujejo svoj potencial za prispevanje h gospodarski konkurenčnosti in zaposlovanju. V njih so vgrajene dragocene izkušnje, ki kažejo, da v primeru, da obstaja volja, obstaja tudi pot,« je povedala Gaja Brecelj, vodja projekta Spodbujamo zelena delovna mesta.

Izbrane dobre prakse ustvarjajo prihranke in nova delovna mesta, ponujajo inovativne rešitve in razvojne priložnosti, varujejo okolje in zdravje ljudi, prinašajo priložnosti za zmanjševanje javnofinančnih stroškov oziroma povečanje prihodkov ter zvišujejo kakovost bivanja, ocenjujejo v Umanoteri. Dodajajo, da so nekatere dobre prakse zelena delovna mesta ustvarile na novih področjih, nekatere so ozelenile obstoječa. »Pri nekaterih gre za okolju prijaznejše produkte, pri drugih za učinkovitejše proizvodne procese. Nekatere so ustvarile neposredna delovna mesta, druge na njihovo vzpostavljanje vplivajo posredno, prek skupnega trženja, politik, svetovanja, izobraževanja ipd. Nekatere ustvarjajo pomembne zelene izvozne priložnosti,« še ugotavljajo v Umanoteri. Katalog je na voljo na spletni strani www.zelenadelovnamesta.si.

Objavljamo pa tudi video predstavitve nagrajencev natečaja, ki je potekal v okviru projekta Spodbujamo zelena delovna mesta, in video, v katerem vodja projekta Gaja Brecelj pove več o projektu Spodbujamo zelena delovna mesta: