Vnovični zamik

Državni prostorski načrt za gradnjo obvozne ceste in poplavne zaščite je bil na vladi sprejet aprila lani, pet let in pol po povodnji. Letos je bilo že vse pripravljeno za izdelavo projektov vsaj za prvi dve fazi (brez gradnje velikega zadrževalnika in obvozne ceste), a je država ostala brez denarja in razpis, s katerim so že izbrali projektante, so razveljavili. »To nas je zelo razočaralo, saj to pomeni vnovičen odmik vsaj za nekaj mesecev. Pozitivna plat tega je, da so zdaj projekt razdelili na dve fazi in bodo obe projektirali prihodnje leto, se pravi tako zaščito same struge kot gradnjo zadrževalnika in obvozne ceste. A tudi to so zaenkrat še obljube,« je dodal Luznar, ki je ministrici Ireni Majcen pokazal tudi glavnega krivca za katastrofo pred štirimi leti – previsok Dermotov jez. »Drži, ves čas so nam obljubljali, da bodo ta jez sanirali prednostno, še pred začetkom gradnje celotnega projekta. To se ni zgodilo in vse kaže, da se ne bo,« je ugotovil Luznar.

Slednje je ministrica Majcnova potrdila. »Projekt zaščite Železnikov bomo financirali iz prihodnje evropske finančne perspektive. Zato tudi zamik pri iskanju projektanta. Prvi del bo zgrajen do leta 2017, do leta 2019 pa tudi zadrževalnik,« je obljubila Majcnova. Pa Dermotov jez? »Za nazaj težko komentiram obljube, dejstvo pa je, da se brez gradbenega dovoljenja tega jezu ne da popraviti, tako da bo njegova sanacija del prve faze projekta.« Torej bo treba tudi s tem počakati še tri leta.

83 evropskih milijonov za vso državo za naslednjih šest let

Operativni program, ki smo ga v Bruselj poslali za kohezijsko obdobje 2014–2020, predvideva komaj 83 milijonov evrov za vse, kar bo država zgradila za zaščito pred poplavami. Gre za štiri projekte, poleg Železnikov še Ljubljano, Savinjo in Dravo. Projekt v Železnikih je ocenjen na vsaj 25 milijonov evrov. Brez ceste.