Gradnja tekaškega dela se je začela pred skoraj dvema mesecema ali deset mesecev po objavi javnega razpisa, na katerem je bil najugodnejši Gorenje Projekt. Ta je nato zaradi revizije, ki je ugotovila »tipkarsko napako«, izpadel, posel je dobil Kolektor Koling, ki je ponudil nekaj manj kot 400 tisočakov višjo ceno. Kolektor Koling je gradbeno inženirsko podjetje, del koncerna Kolektor, ki nima svojih zidarjev in gradbenih strojev. Ob podpisu pogodbe ni predlagal, s katerimi podizvajalci bo sodeloval, v Dnevniku pa smo že takrat napovedovali, da bo skoraj zagotovo prišlo do dogovora med vpletenimi gradbinci.

So se vnaprej dogovorili?

To pušča možnost špekulacij o že poprejšnjem dogovoru med gradbeniki, ki bi lahko s (samo)izločanjem namenoma izsilili višjo ceno in si nato »plen« razdelili. Kolektor Koling bo v Planici gradil za 12,168 milijona evrov, Gorenje Projekt pa bi isto delo opravil za 11,773 milijona evrov. Čeprav je direktor Gorenje Projekta Uroš Razdevšek pred poldrugim mesecem zatrdil, da Gorenje Projekt ne bo podizvajalec Kolektorju, je v isti sapi dodal še: »Našim potencialnim izvajalcem pri poslu, ki smo ga že izgubili, ne moremo prepovedati, da se z izvajalcem, ki je bil izbran, ne pogovarjajo o podizvajanju.«

Prav to se je potem tudi uresničilo. Izvajalec del je podjetje Tosidos, kar je potrdil tudi direktor Zavoda za šport Planica Jelko Gros: »Tosidos dela v Planici kot kooperant ali nenominirani podizvajalec Kolektor Kolinga. Račune plačujemo Kolektor Kolingu, ker nominiranih podizvajalcev ni.«

In zdaj pridemo do zanimivih povezav. 51-odstotni lastnik Tosidosa je Gorenje Projekt. Prokurist je tam Uroš Razdevšek, ki je direktor Gorenje Projekta. Direktor Tosidosa je Domen Prešeren, ki je član nadzornega sveta podjetja Gorenjc, ki ga je še pred propadom od Tehnika kupil znani lobist Drago Isajlović. Tosidos je tudi solastnik Gorenjca. To podjetje ima na Gorenjskem betonarno, tako da je jasno tudi to, od kod bodo v Planico (spet) vozili beton. In še en dodatek – eden glavnih sponzorjev naših skakalcev je velenjsko Gorenje, ki pa je solastnik inženirskega podjetja Gorenje Projekt, ki je zaradi tipkarske napake izpadlo pri poslu v Planici, zdaj pa se očitno vrača skozi stranska vrata prek hčerinske družbe Tosidos, kjer pa niso bili pripravljeni povedati, kolikšen del posla so pridobili od Kolektorja in kaj konkretno v Planici počnejo. »Ti podatki za našo stranko predstavljajo pogodbeno poslovno skrivnost v skladu s pogodbo, sklenjeno med dvema zasebnima pravnima subjektoma. Tosidos neposredno ne prejema nobenih javnih sredstev, zato tudi iz tega razloga ni mogoče razkrivati teh podatkov,« je bil odgovor odvetnika Tosidosa Jožeta Golobiča.

Velikanka bo nared!

Sicer pa v Planici dela glede na vremenske razmere (v Planici že nekaj dni naletava sneg) potekajo dokaj normalno. V ospredju je gradnja letalnice, ki mora biti (povečana) nared do marčevskega finala svetovnega pokala. »Zemeljska dela smo na hrbtišču zaključili, tako da je najhujše za nami. Betoniranje pa gre tudi h koncu. Načrtujemo, da bomo začeli zasneževati letalnico v sredini januarja,« je poročal Jelko Gros. Tekaški del naj bi zaključili do sredine avgusta, na nekdanjih parkiriščih je zazevala ogromna luknja, ki jo zdaj že betonirajo. Tam bo nov, moderen objekt za smučarske teke, priprave, spremljevalne dejavnosti.

Lani smo poročali o tem, da je upravno sodišče po pritožbi nekaterih lastnikov zemljišč v Planici na ustavno sodišče naslovilo pobudo za presojo ustavnosti tistega člena zakona o Planici, ki določa, da se v Planici lahko gradi športne objekte tudi na zemljiščih, ki še niso v lasti države, a je za njih že sprožen postopek razlastitve. Če bi ta zakon padel, bi to imelo hude posledice tudi za številna druga odprta gradbišča po državi. Kot je potrdil Jelko Gros, pa je ustavno sodišče presojo zavrglo. Država sicer še vedno ni lastnica treh zemljišč, katerih lastniki se še niso opredelili do ponujene odškodnine in za katere poteka postopek razlastitve.