Vprašanje, ki ga želim izpostaviti: Pri kateri ceni nafte lahko pričakujemo, da bo prišlo do zmanjšanja ponudbe na naftnem trgu zaradi nerentabilnosti proizvodnje posameznih naftnih družb oziroma držav? Države imajo različna nahajališča in tehnike pridobivanja in s tem tudi različne nivoje rentabilnosti proizvodnje. Povpraševanje na svetovni ravni se sicer letno povečuje za približno milijon sodčkov nafte na dan. Do presežne ponudbe na trgu nafte je prišlo zaradi svetovne geopolitične situacije. Gre za ekonomski pritisk na Rusijo, s katerim jo želi zahod kaznovati. Situacija se je namreč v zadnjih dveh letih precej spremenila, ZDA so postale izvoznice nafte predvsem na račun »shale producers«, ki s tehniko »fracking« pridobivajo do pred kratkim nedosegljivo nafto. S to tehniko namreč nastanejo razpoke v kameninah in s tem se sprosti ujeta nafta ali plin.

Kratkoročno lahko nafta doseže ekstremno nizke cene, tako je konec leta 2008 in začetek leta 2009 kar nekaj časa vztrajala pod 40 dolarji za sodček. Cenovne vojna ima tudi nekaj drugih posledic: višja gospodarska rast v državah uvoznicah, nižja inflacijo, posledično dolgotrajnejše nizke obrestne mere in možnost uvedbe stimulativnih ukrepov.