Gasilci so včeraj ob Planinskem polju zgradili prvi nasip, in sicer na najnižjem predelu naselja Planina. Kot je povedal Marko Simšič, predsednik Gasilske zveze Postojna, je na teren odšlo 40 gasilcev iz osmih gasilskih društev, ki so pomagali pri gradnji nasipa. Simšič pričakuje, da naj bi se voda dvignila še za okoli 30 centimetrov, seveda pa je dvigovanje gladine odvisno predvsem od prihodnjih padavin. Po poročanju ARSO se je gladina vode na vodomerni postaji Hasberg na Planinskem od ponedeljka zjutraj zvišala za okoli 130 centimetrov.

Na teren so šli tudi gasilci na drugi strani Planinskega polja. Kot je povedala Karmen Laznik, predsednica PGD Laze - Jakovica, je vode na Planinskem polju ogromno, a objekti za zdaj še niso zaliti, je pa voda že precej blizu, in sicer v vaseh Laze in Planina. Na izrednem srečanju so se včeraj zvečer sestali tudi člani društva PGD Laze - Jakovica, kjer so govorili o nadaljnjih ukrepih.

Voda na Cerkniškem jezeru pa se medtem umika in se izliva preko Rakovega Škocjana v Planinsko polje. Kot je povedal poveljnik CZ občine Cerknica Jože Turšič,ne pričakujejo, da bi se gladina vode na Cerkniškem jezeru dvigovala. Pretekli konec tedna je bilo namreč parkirišče na Dolenjem jezeru v celoti pod vodo, a kot je pojasnil Turšič, je voda že odtekla.

Se pa je na Notranjskem začel pojavljati žled, in sicer predvsem na višje ležečih predelih, kot so Javorniki in Slivnica. V tanko plast žledu so bile preteklo noč objete tudi Bloke, a kot pravi Stane Jakopin, poveljnik CZ občine Bloke, gre za minimalno količino. Včeraj so na Blokah za kratek čas ostali brez električne energije, kar je povzročilo nekoliko preplaha med domačini, a žledu je premalo, da bi bil vzrok za izpad. Težave z meteorno vodo pa imajo na Rakeku. Zaradi obilnih padavin, ki smo jim bili priča v zadnjem času, je meteorna voda vdrla v fekalno kanalizacijo. Na občini Cerknica so pojasnili, da so na vdor meteorne vode v novozgrajeno fekalno kanalizacijo že opozorili izvajalca, ki raziskuje vzroke. Novo kanalizacijsko omrežje s čistilno napravo na Rakeku je sicer v poskusnem obratovanju, ki bo trajalo eno leto. »Do vdora meteorne vode lahko pride skozi ventilacijske jaške zaradi visokih vod ob izrednih vremenskih razmerah, ki smo jim bili priča pred nekaj dnevi, ali zaradi nedovoljenih priključkov meteornih vod iz individualnih stanovanjskih hiš,« pojasnjuje Marko Rupar, župan občine Cerknica, in dodaja: »Ob normalnih razmerah naj se to ne bi dogajalo. Pri opozarjanju krajanov na problem smo na Občini Cerknica ugotovili, da so nekateri zamenjali fekalno kanalizacijo z meteorno, ki pa sta na Rakeku popolnoma ločeni. Lahko pa je meteorno vodo kdo na črno, kar ni dovoljeno, speljal v fekalno kanalizacijo, kar se žal tudi dogaja.« Poplavljanje meteorne kanalizacije se je v glavnem dogajalo zaradi izredno velike količine padavin v kratkem času, česar kanalizacijski sistem ne prenese.

Cerkniška občina ima pogodbo podpisano z izvajalcem Riko Ribnica s podizvajalcema Pirc gradnje in Godina. Po enoletnem poskusnem obratovanju in pridobljenem uporabnem dovoljenju bo upravljanje prevzela Komunala Cerknica. Do konca leta 2015 bo tako v naselju Rakek zagotovljena 96,45-odstotna priključenost na kanalizacijski sistem s čiščenjem v čistilni napravi.