Število prebivalcev se je v prvem polletju letošnjega leta zmanjšalo v 2351 naseljih, povečalo pa v 2376 naseljih. Najbolj se je povečalo v Ljubljani, za 351.

V 17 naseljih so živeli sami moški. Največji med takšnimi naselji sta bili Lukanja v občini Slovenska Bistrica in Gorenje Kališče v občini Velike Lašče; imeli sta po štiri prebivalce. Naselij, v katerih so živele same ženske, je bilo 11, od tega dve v občini Kostel in sicer Grgelj in Stružnica.

Eno naselje je v prvem letošnjem polletju ostalo brez prebivalcev: Sredgora v občini Semič. V 25 občinah so bila tudi naselja brez prebivalcev; 1. julija 2014 je bilo v vseh teh občinah skupaj 58 naselij, ki niso bila naseljena.

Če ne upoštevamo občin, ki jih sestavlja eno samo naselje (Kobilje, Odranci in Trzin), je bil delež prebivalcev posamezne občine, ki so živeli v njenem največjem naselju, največji v občini Ljubljana, najmanjši pa v občini Brda. V Ljubljani je živelo 97 odstotkov prebivalcev te občine, v naselju Vipolže, največjem v občini Brda, pa osem odstotkov prebivalcev te občine.