Cena je takoj po prevzemu padla na 50 evrov za delnico, (prevzem je bil izveden po 61,75 evra za delnico), po objavi rezultatov prevzema pa se je tečaj hitro povzpel na 58 evrov. Iz tega lahko sklepamo, da so se na nakupni strani pojavili špekulanti, ki pričakujejo iztisnitev malih delničarjev in ki bi pri trenutnem tečaju lahko relativno hitro ustvarili nekaj več kot šestodstotni donos. Ali bo do iztisnitve prišlo ali ne, bomo šele videli, vsekakor lahko v kratkem pričakujemo sklic skupščine, na kateri bo imenovan nov nadzorni svet. Aerodrom Ljubljana letos beleži dvoodstotno rast prihodkov, medtem ko se jim je zaradi slabitve naložbe v Adrio Airways Tehnika čisti dobiček znižal za skoraj 40 odstotkov.

Nekoliko bolj živahno je spet trgovanje z delnico Krke, ki se je po dolgem času spet znižala pod 60 evrov za delnico. Tako je delnica praktično izgubila ves donos, ki ga je pridelala v letošnjem letu. Še v začetku junija, ko je bil tudi presečni dan za upravičenje do dividende, je znašal tečaj delnice 70 evrov, zaradi rusko-ukrajinske krize in posledično nekoliko slabših rezultatov pa se je nato znižal. Dodaten prodajni pritisk pa v zadnjih dveh tednih ustvarjata dva večja tuja sklada, ki agresivno prodajata svoje delnice Krke, kar negativno vpliva tudi na tečaj. Tako smo pred nekaj dnevi videli tudi posle po dobrih 55 evrov za delnico, a se je tečaj nato ponovno nekoliko okrepil. Zanimivo je tudi dogajanje okoli Save Re, ki je od svojih delničarjev odkupila za okoli šest milijonov evrov delnic po tečaju 16,3 evra za delnico. Ali je razlog za nakup lastnih delnic obramba pred prevzemom, bomo šele videli. Pri nakupih so bili v zadnjem času namreč bolj aktivni predvsem hrvaški vlagatelji. Neuradno naj bi se za Savo Re zanimala Adris Grupa, ki ima v svojem portfelju že Croatio osiguranje. Škarje in platno ima sedaj v rokah država, saj ima Slovenski državni holding v lasti 25-odstotni delež, stališče države do te naložbe pa za zdaj še ni znano. Morda bo več znanega po objavi nove strategije privatizacije, ki naj bi bila objavljena v decembru in kjer bodo znana nova imena podjetij, ki so na »listku za prodajo«…