Dolgoletna želja prebivalcev Frankopanske ulice, da bi se del te ulice iz slepe preobrazil v enosmerno z izvozom na Celovško cesto, se te dni uresničuje. A bližnji stanovalci so vseeno razočarani, saj pravijo, da poseg niti približno ni v skladu s sprejetim občinskim prostorskim načrtom, pri katerem so sodelovali s svojimi pripombami. Mestni občini Ljubljana tudi očitajo, da poseg opravljajo brez gradbenega dovoljenja in da jih sploh niso obvestili o začetku gradbenih del. Slednje na mestni občini zanikajo.

Parkiranje ni bilo predvideno

Tamkajšnja stanovalka Sanja Simić opozarja, da v gradbenem dovoljenju iz leta 2010 ni bilo predvideno enostransko vzdolžno parkiranje ob izvozu s Frankopanske na Celovško. Je pa bilo predvideno, da bo križišče med Celovško in Frankopansko preurejeno v simetrično pravokotno križišče. Prav tako naj bi se obstoječi prehod za pešce na Celovški premaknil v območje križišča, ki naj bi ga semaforizirali in uskladili s semaforskim programom Celovške ceste.

»Pri mestni občini so povozili vse dogovorjeno. Problem je tudi, da delajo širše vozišče, kot je predvidevala kompromisna rešitev v prostorskem načrtu. Pločniki pa so ožji, kar je nedopustno, saj tukaj poteka glavna transverzala za pešce. Njihov cilj je zagotovo, da bi v kasnejši fazi zgradili tudi uvoz s Celovške na Frankopansko, kar za nas pomeni katastrofo,« je prepričana Simićeva.

Gre le za vzdrževalno delo?

Na mestnem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet se izgovarjajo, da je prvotni projekt celovite ureditve Frankopanske ulice izdelala družba Tega Invest za potrebe gradnje objekta, vendar zaradi stečaja podjetja do realizacije ni prišlo. Te besede z rotovža se nanašajo na projekt gradnje stanovanjske soseske Center Belle vie Tivoli s 195 stanovanji in 500 parkirnimi prostori na območju nekdanjega Slovenijavina, ki je propadel zaradi finančnih težav gradbenega podjetja Energoplan.

Brez da bi kar koli povprašali okoliške prebivalce, so torej na mestni občini naročili nov projekt urejanja prometa Frankopanske ulice – odločili so se za različico z enosmernim prometom, ki predvideva tudi enostransko vzdolžno parkiranje. Na vprašanje, zakaj so se kar naenkrat sploh lotili urejanja izvoza s Frankopanske na Celovško glede na to, da se število prebivalcev zaradi propadlega projekta Belle vie Tivoli ni povečalo, nam na mestni občini niso odgovorili. Dejali so le, da je izvoz  na Celovško cesto usklajen s četrtno skupnostjo Šiška in društvom Duo. Gradbenega dovoljenja, pravijo, ne potrebujejo, saj gre za investicijska vzdrževalna dela.

Prostorski načrt je obvezujoč

Način, s katerim so se pri mestni občini lotili urejanja Frankopanske ulice, jezi tudi Marka Peterlina z Inštituta za politike prostora. »Vse je zavito v tančico skrivnosti. Nekaj se dela za javni interes z javnim denarjem, a ne moreš dobiti uradne informacije, kaj se bo sploh delalo. Po drugi strani pa imajo veljavno gradbeno dovoljenje za dela po sprejetem prostorskem načrtu, ki ni le priporočilo za gradbince, ampak je obvezujoč dokument, ki ga je treba upoštevati,« se huduje Peterlin.

Po njegovem mnenju izvajanje tako ključnih posegov, kot je izvedba priključka ene ceste na drugo, pri čemer je Celovška cesta celo ena glavnih mestnih vpadnic, ne more potekati pod krinko investicijsko-vzdrževalnih del. »Tak poseg zahteva vrsto zahtevnih usklajevanj med različnimi javnimi sistemi in javnostmi, zato je izvedba brez gradbenega dovoljenja v nasprotju z zdravo pametjo in je tudi potencialno nevarna,« je sklenil Peterlin.