Ponedeljek, 24. november:

Podjetniški teden

Kot šola smo primorani slediti potrebam današnjega časa. Tempo življenja je hiter in od prihajajočih generacij se pričakuje veliko. Da so pripravnejši, hitrejši in učinkovitejši. Stanja, ki vlada na trgu delovne sile, se zavedajo tudi naši dijaki. Naša šola je usmerjena k temu, da dijaku omogoči, da v času šolanja odkrije in razvije svoje talente. Roški podjetniški teden je namenjen spodbujanju podjetništva in kreativnosti, kar daje našim bodočim mladim ekonomistom dodano vrednost. Moto podjetniškega pristopa naše šole je: »Svet se ne bo prilagajal nam, temveč se moramo mi aktivirati, da ustvarimo spodbudno in sodobno učno okolje, v katerem bodo imeli mladi motivacijo za učenje ter veselje za pridobivanje novih veščin.« 

Torek, 25. november:

Design Thinking

Če imajo ponedeljki še vedno pridih konca tedna, so torki tisti, ki so že bolj živahni, zato so tudi dan sestankov. Takoj ko pridem v šolo, pregledam pošto, spijem danes še kako potrebno kavo, se s sodelavci v upravi pogovorim o vseh tekočih zadevah in o prihajajočem podjetniškem tednu.

Na šoli odzvoni glavni odmor, ko se odpravim na sestanek aktiva ekonomistov. Skupaj se dogovorimo o delitvi učiteljev na podjetniškem tednu. Ker si želimo tudi nove energije in novih zamisli, zaprosim prof. dr. Aleša Vahčiča z ekonomske fakultete, da nam priporoči katerega od njegovih študentov za sodelovanje in pomoč našim profesorjem pri izvedbi podjetniškega tedna. Njegovi študentje namreč dobro poznajo metode, ki jih uporabljamo na podjetniškem tednu.

Roški podjetniški teden je zasnovan na d.Schoolu, podrobneje na metodi Design Thinking in poslovnemu modelu Canvas. Dijaki uporabljajo metodo Design Thinkinga pri prototipiranju izdelkov, izdelati pa morajo tudi poslovni model Canvas, ki predstavlja obvezen del predstavitve podjetniške ideje.

Vesela in zadovoljna sem, da nam je kot šoli uspelo narediti korak naprej. Dijaki so nove metode poučevanja podjetništva odlično osvojili in s tem spremenili pogled na podjetništvo, zdaj se z njim že povezujejo.

Sreda, 26. november:

Medgeneracijsko učenje

Zjutraj sem dogovorjena za sestanek s šolsko svetovalko, ki bo v času podjetniškega tedna prevzela dejavnosti za dijake 1. letnikov. Dogovoriva se, da bodo imeli dijaki poleg rednega pouka še različne delavnice. Skupaj pregledava možnosti in se odločiva za delavnice: učenje učenja, varna raba interneta – varnost na spletnih kanalih in spoznavanje s pastmi mladostnikov.

Predstavim ji, kaj vse sem spoznala na zavodu Ceneta Štuparja na novembrskem dnevu medgeneracijskega učenja. Prejšnji četrtek so namreč centri medgeneracijskega učenja po Sloveniji obeležili obletnico delovanja, zato so na zavodu Ceneta Štuparja v ta namen organizirali prireditev Sinergija za učenje in tako obeležili tudi eno leto delovanja njihovega centra Cene Štupar – CILJ.

Namen projekta je organizirano in ciljno usmerjeno medgeneracijsko učenje s ciljem zmanjšanja globokega prepada med generacijami in olajšanja prenosa znanja med predstavniki različnih generacij. Naša šola je aktivno pristopila k projektu. Naša šola ponuja tudi brezplačne delavnice podjetništva za osnovnošolce na osnovni šoli Oskarja Kovačiča v Ljubljani in osnovni šoli Antona Martina Slomška na Vrhniki. Trenutno pa smo tudi v dogovorih z osnovno šolo Mirana Jarca v Ljubljani. Za starejše občane imamo v načrtu predavanje o dednem pravu. Takšne delavnice so odlična ideja, saj dijakom pomagajo lažje osmišljati svet, v katerem živijo.

Četrtek, 27. november:

Karierna pot

Na mizi me pričakata sveže natisnjena šolska publikacija in šolski časopis Poslovna Roška. Šolsko publikacijo uporabljamo pri predstavitvah naše šole. Bodoči dijaki in njihovi starši lahko v njej dobijo vse informacije o naši šoli: programu ekonomske gimnazije in ekonomskega tehnika, o nadaljevanju šolanja, športnih taborih, sodelovanju na tekmovanjih, krožkih, interesnih dejavnostih in obveznih izbirnih vsebinah ter vseh preostalih dejavnostih. Tudi letos smo publikacijo aktualizirali in dodelali in tako resnično prikazali utrip na Roški.

V rokah že držim Poslovno Roško. Ob prebiranju šolskega časopisa vedno obujam lepe spomine preteklega šolskega leta. Slike postanejo žive, preplavi me občutek ponosa. V lanskem šolskem letu smo dosegli veliko. Trud, ki ga vlagamo, je bil poplačan z odličnimi uvrstitvami na tekmovanjih. Pobrali smo zlata priznanja na tekmovanju iz ekonomije in zgodovine, zmagali na 18. državnem tekmovanju Mladi podjetnik, zlato pobrali pri nemški bralni znački, se s fanti uvrstili med šestnajst najboljših šol v Sloveniji v nogometu in odlično tekmovali tudi na tekmovanjih iz slovenščine, matematike, logike, haikuja, angleške ter španske bralne značke ter odbojke pri dekletih.

Uspehi ne pridejo čez noč. Treba je dolgo delati, vlagati, se kdaj odreči čemu in predvsem vztrajati. Pomembno je, da se dijaki na šoli počutijo dobro, hkrati pa pridobijo vsa znanja, da po končani srednji šoli postanejo popolnoma samostojni. Pri oblikovanju predmetnika imamo možnost, da v sklopu odprtega kurikula oblikujemo lastne predmete.

Petek, 28. november:

Karierni center

Ukvarjam se z razvijanjem ideje o kariernem centru. Njegovi začetki so na naši šoli že zaživeli. Uspešno smo načrtovanje karierne poti uvedli v program ekonomskega tehnika, gimnazijcem pa smo v sklopu obveznih izbirnih vsebin organizirali delavnice na temo kariernega usmerjanja in načrtovanja. Poleg tega imamo na šoli manjši prostor, ki je trenutno naš mini karierni center. V njem dijake pripravljamo na prihodnost, saj je danes pravočasno načrtovanje kariere že nuja. Učijo se pisanja življenjepisa in prošenj za razpisana delovna mesta, pripravljajo se na razgovore za delo ter pilijo poslovni bonton.

Na šoli želimo ustanoviti pravi karierni center. Naše prostorske zmožnosti nam to omogočajo. Vsi, ki poznajo Roško, vejo, da v šolo vlagamo, kolikor se le da, da jo naredimo prijetno za dijake. Prenavljamo prostore, ustavljamo kreativne kotičke, skrbimo za dobro znanje. V letošnjem šolskem letu prvič peljem 10 dijakov na tritedensko praktično usposabljanje pri delodajalcih v Španijo.

Predvsem pa želimo v naš karierni center vključiti partnerje z gospodarstva, za kar smo morali najprej zgradili trdne osnove.