»Soodvisnost še nikoli ni bila tako izrazita. Če župani izhajajo iz podjetij ali imajo druge podjetniške izkušnje, je večja verjetnost, da bodo zavzeti za ustvarjanje boljših pogojev za podjetja v lokalnem okolju,« poudarja dr. Jožica Rejec, predsednica uprave Domel holdinga. »Sedanji župan Železnikov je bil pred prevzemom profesionalne funkcije župana direktor Domel Energije. Z zglednim sodelovanjem, strpnostjo in upoštevanjem različnosti nam je za Železnike uspelo sprejeti nov prostorski načrt, ki vključuje poplavna območja in odpira možnost regulacije Sore, ki je tudi v državnem načrtu. Če bi bile občine financirane predvsem iz davkov na dobiček lokalnih podjetij, bi bil to dober vzvod za zanimanje županov glede pogojev za delovanje podjetij,« je prepričana dr. Jožica Rejec.

Domel je tako skozi leta zgradil dobro sodelovanje z lokalno skupnostjo. Je pa vrsta gazel, ki se že več let z lokalnimi oblastmi neuspešno dogovarja za spremembe, predvsem občinskih prostorskih načrtov, četudi so te v dolgoročnih načrtih. Tak primer je tudi gazela Blažič, robni trakovi, gazela osrednje Slovenije 2008. Mihael Blažič, direktor podjetja, si že leta prizadeva, da bi na parceli, ki so jo kupili na Rakeku, lahko gradili. A kljub kooperativnosti župana Cerknice občinski svet do sedaj še ni imel pred seboj OPN, ki bi dal podjetju Blažič, robni trakovi tudi odgovor, kdaj bodo lahko začeli uresničevati svoje načrte. »Slovenija ima bistveno več občin od Srbije, večina od njih pa je nezainteresirana za razvoj lokalnih podjetij,« meni Blažič, ki ob tem daje za primer eno od srbskih občin.

»Pred dvema tednoma smo bili v Srbiji, saj preverjamo potenciale za našo širitev. Četudi je šlo za preliminarne pogovore, so nam zelo pregledno pokazali, kaj lahko ponudijo našemu podjetju, od zemljišč do opuščenih stavb. In nekaj minut nazaj sem zaključil pogovor z županom Sremske Mitrovice. Ker smo presodili, da nam po večini faktorjev ta občina ustreza, smo jih s tem seznanili in po dveh dneh je bil župan že na pogovorih pri nas v Ljubljani. Ko sem ga vprašal, koliko časa bi potrebovali za gradbeno dovoljenje, je nekoliko v zadregi, saj je mislil, da so pri tem prepočasni, odgovoril, da 12 dni. Pri nas pa se zadeve vlečejo več mesecev,« je bil med pogovorom minuli petek slikovit Blažič, ki meni, da se na tak način Slovenija ne more razvijati. »Javna uprava bi po mojem mnenju morala delati kot podporna služba podjetjem, tako kot podjetja sledimo potrebam in zahtevam trga,« pravi Mihael Blažič, direktor gazele Blažič, robni trakovi, ki leto 2014 predvidoma zaključuje z 10,5 milijona evrov prihodkov in dobrimi 300.000 evri dobička. jpš