Za odgovor na vprašanje smo se najprej obrnili na tehnično služno pri AMZS, pri kateri so povedali naslednje: »Oznake bi morale biti obstojne vsaj nekaj let, zato je to bolj vprašanje za izdelovalca registrskih tablic. Načeloma pa velja, če oznake niso več vidne, je potrebno registrske tablice zamenjati – naročiti nove z istimi registrskimi oznakami.« Pri proizvajalcu registrskih tablic, podjetju Kig, d. d., pa so nam posredovali navodila za vzdrževanje in uporabo registrskih tablic, ki vam bodo morda v pomoč. Ta določajo, da se smejo za čiščenje tablic uporabljati le sredstva za nego vozil (avtomobilski šamponi), da mora biti tablica nameščena na za to določeno mesto in da se nikakor ne sme uporabljati raznih drugih kemičnih sredstev (topil…), ostrih predmetov, brusnih materialov in visokotlačnih brizgalnih šob na razdalji, manjši od 50 centimetrov od tablice. V kolikor navodil ne boste upoštevali, za nastale poškodbe ne prevzemajo odgovornosti, sicer pa za kakovost odsevne folije, barve znakov in grba velja garancija pet let od prevzema registrskih tablic, seveda ob upoštevanju navedenih navodil za vzdrževanje. Če tablic torej še nimate pet let in ste zanju skrbeli po opisanih navodilih, imata še vedno garancijo…