Pri obeh projektih znaša delež nepovratnih evropskih sredstev več kot 80 odstotkov vrednosti. Do zdaj je občina sama skrbela in izvajalcem sproti poravnavala obveznosti, čeprav je država z izplačili vselej zamujala. »Novembra smo tako že poravnali situacije izvajalcem v višini skoraj 1,3 milijona evrov in s tem sami založili tudi dober milijon evrov, ki bi nam ga morala nakazati kohezijski sklad in država,« v pismu predsedniku vlade Miru Cerarju pojasnjuje Kontič. A kljub temu da so pravočasno vložili vse zahtevke za izplačilo nepovratnih sredstev in tudi večkrat posredovali na ministrstvu, da bi postopke pohitrili, denarja do danes ni na njihovem računu. »Prejete situacije, ki zapadejo v decembru, znašajo tako skupaj skoraj 1,6 milijona evrov, od tega znaša delež kohezijskega sklada in države 1,28 milijona evrov,« še pojasnjujejo na občini in dodajajo, da če so med letom še uspeli zalagati lasten denar za izplačilo del izvajalcem, tega decembra ne bodo več mogli, saj občina v proračunu denarja nima.

Del denarja so že nakazali

Kot pojasnjujejo na ministrstvu za okolje in prostor, morajo kot posredniki pred kakršnim koli izplačilom iz proračunskih postavk evropske kohezijske politike izvesti predpisane kontrole za vsak posamezen finančni zahtevek, ki ga pripravi upravičenec. »Izplačilo lahko izvedemo šele, ko so kontrole končane in se izkaže, da je zahtevek popoln in brez napak. Takrat pripravimo odredbo, ki je podlaga za izvedbo izplačila iz proračunskih postavk. Se pa pri izplačilih iz proračunskih postavk evropske kohezijske politike srečujemo s situacijami, na katere imamo zelo malo vpliva in žal podaljšujejo postopke izplačil,« pravijo. Za oba omenjena projekta v Šaleški dolini pa so v petek, tako so nam zagotovili, že nakazali dobrih 653.000 evrov. »Prav tako je kontrola zaključena za zahtevek v višini dobrih 108.000 evrov in je odredba za izplačilo v pripravi. Zahtevek za izplačilo v višini dobrih 258.000 evrov pa je ta trenutek še v postopku kontrole,« so še pojasnili na ministrstvu. mm