»Žalosten sem, ker je trajalo pet let in pol, da se je ukrepalo zoper nepravilnosti. Sem pa zadovoljen, da sta si ministrica in njen državni sekretar upala storiti to, kar bi bilo treba storiti že zdavnaj,« je bil kratek komentar Franca Kodele, vodje ptujske civilne iniciative za urejanje razmer v socialnem varstvu. O poštenosti Doklove in njenih dobrih namenih po njegovem mnenju priča tudi njena zadnja poteza – razpisala je zaposlitev kar 61 ljudi, s čimer bo bistveno zavezala roke njenemu nasledniku.

V Dnevniku smo v preteklosti podrobno opisovali nepravilnosti, ki so se dogajale na Ptuju in v drugih enotah tamkajšnjega doma upokojencev. Razkril jih je najprej inšpekcijski nadzor v enoti na Obali, pozneje pa sta jih potrdili tudi dve reviziji službe za notranjo revizijo pri ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki sta dvakrat pregledali delovanje doma.

V obeh primerih so revizorji zaznali hude kršitve zakona o socialnem varstvu. Inšpektorat za delo je poleg tega kar 13-krat ugotovil kršitve. Na nevzdržne razmere sta opozorila tudi tržni inšpektorat in inšpektorat za javni sektor. Poleg tega je davčna inšpekcija domu izdala še plačilni nalog za dober milijon poplačila davka, ki ga je inšpekcija opredelila kot davek na dobiček.

Sporne prakse razkrila koprska inšpektorica

Doklova je bila namreč najbolj »dobičkonosna« direktorica v socialnem varstvu. Medtem ko večina tovrstnih zavodov težko shaja z razpoložljivim denarjem, je ptujski dom upokojencev v obdobju 2008–2013 ustvaril skupno kar 5,4 milijona evrov dobička. Nenormalno visoke presežke je Doklova dosegla predvsem zaradi svojih spornih metod organiziranja dela, ki jih je socialna inšpektorica slikovito opisala kot nedovoljeni eksperiment. S temi metodami je dosegla, da so imeli ptujski dom in njegove enote bistveno manj zaposlenih in posledično nižje stroške dela.

Pristojna državna oblast ni ugovarjala tem eksperimentom, temveč jo je lani celo nagradila s tem, da so jo imenovali za vršilko dolžnosti direktorice socialno-varstvenega zavoda Prizma Ponikve. Vzpon Doklove se je ustavil šele po tistem, ko je njeno prakso razgalil izredni inšpekcijski nadzor koprske enote doma. Inšpektorica za socialne zadeve je namreč ugotovila, da se institucionalno varstvo starejših ne izvaja v skladu z veljavnimi predpisi in normativi. Inšpektorica se je zatem odločila obiskati vse enote ptujskega doma upokojencev. V več primerih se je izkazalo, da so razmere podobne kot v Kopru, saj je bila tudi drugod kadrovska struktura nepregledna, nejasna in pomanjkljiva.

Ko so pristojni zaznali še hude kršitve zakona o delovnih razmerjih in zakona o socialnem varstvu, je Doklovi odklenkalo. »Zaradi resnosti in obsega ugotovljenih kršitev ugotavljamo, da je stanje nevzdržno oziroma da direktorica v skladu s svojo odgovornostjo ne zagotavlja zakonitosti poslovanja,« so razrešitev utemeljili na ministrstvu.