Na ministrstvu so tako za STA pritrdili navedbam v. d. generalnega direktorja Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij Jožeta Podržaja s sredine novinarske konference, da pri odločanju o Janševih izhodih ni bilo nepravilnosti.

Janša se je namreč v sredo s pismom obrnil na predsednika DZ Mirana Brgleza. V njem je zapisal, da vodstvo zapora od njega zahteva, naj pri izhodih za vsak dan vnaprej opiše, kakšno bo njegovo poslansko delo, česar pa od ostalih zapornikov, ki dnevno odhajajo na delo, naj ne bi zahtevalo.

Ministrstvo: Zahtevana vsebina vloge je Janši dobro poznana

Podržaj je isti dan dejal, da so namenski izhodi natančno načrtovani in je zato treba natančno navesti, kam se gre in zakaj ter opredeliti časovni okvir trajanja izhoda. Tega Janša naj ne bi storil v zadostni meri, zato so ga pozvali, naj vlogo dopolni. Janša po Podržajevih besedah tega ni želel storiti, zato se v sredo ni mogel udeležiti seje delovnega telesa. Enaka merila naj bi veljala tudi za vse ostale zapornike.

Na ministrstvu za pravosodje danes Podržajevim navedbam pritrjujejo. Kot so zapisali, je zahtevana vsebina vloge za namenski izhod Janši dobro poznana, saj da mu je bil na podlagi te že večkrat odobren izhod za udeležbo na sejah DZ. Tokrat pa njegova vloga ni vsebovala ustreznih oziroma zahtevanih podatkov in kljub pouku in pozivu ni bila ustrezno dopolnjena, ugotavljajo in dodajajo, da bi uprava zapora s kakršnim koli drugačnim ravnanjem odstopila od načela enake obravnave oseb z enakim statusom.

Da so razlogi za zaplet nastali na strani Janše po navedbah ministrstva nakazujejo tudi podatki uprave Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob, da je Janša vlogo naslednji dan ustrezno dopolnil, zato je lahko koristil namenski izhod.

Pojasnilo ne posega v funkcijo poslanca

Na ministrstvu tudi zanikajo, da bi dolžnost pojasnila namenskega izhoda kakorkoli posegala v opravljanje funkcije poslanca, kot je to v sredo ocenjeval Janša.

Z ugotovitvami je ministrstvo že obvestilo kabinet predsednika vlade Mira Cerarja. Slednji je namreč v sredo dejal, da bo naročil, da se zadeva prouči. Dodal je, da če prihaja do kakršnega koli šikaniranja, da je to nedopustno in da se bo zavzel, da se ustrezno ukrepa.

Naj pojasni ravnanje vodstva zapora na Dobu, je v poslanskem vprašanju ministrstvo za pravosodje pozvala tudi poslanka SDS Anja Bah Žibert. Ocenjuje namreč, da je uprava zapora Janši neupravičeno onemogočila udeležbo na poklicnih obveznostih.