Z razmišljanji, ki so zapisana v prispevku, se je pokazalo na več problematik, ki se jih v našem zavodu dotikamo skozi aktivnosti, ki jih izvajamo, med katerimi je tudi certifikat Družini prijazno podjetje.

Namen certifikata Družini prijazno podjetje je v lažjem usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih ter spreminjanju kulture podjetja glede skrbi, ravnanja in sodelovanja s svojimi zaposlenimi. Problematika, ki se izpostavlja v prispevku, skrajšan delovni čas, je ena od tem, s katero se pogosto srečujemo. Zavedati se moramo, da s krajšim delovnim časom, v kolikor je izpeljan transparentno in je zaposleni z njim seznanjen ob vstopu v delovno okolje in se njegov zaposlovalec krajšega delovnega časa tudi drži, načeloma ni nič narobe. V določenih življenjskih obdobjih so take oblike zaposlitve med zaposlenimi celo zaželene. Bolj kot skrajšani delovni čas je problematično neplačano delo, ko zaposleni delajo preko dogovorjenega delovnega časa in za to ne dobijo plačila oziroma, v ekstremnih primerih, sploh ne dobijo plačila za opravljeno delo. Prva skrb vsakega podjetja naj bi tako bila, da zaposleni dobijo pošteno in dogovorjeno plačilo za opravljeno delo.

Drugo, kar je pomembno, je, v kakšnih pogojih zaposleni opravljajo delo. Žal so slovenski delavci v samem evropskem vrhu po psihičnih obremenitvah na delovnem mestu.

S predstavniki podjetja, ki ste ga v članku omenili, se v kratkem sestanemo in bomo odprli tudi temo skrajšanega delovnega časa. Res je, da je podjetje letos prejelo osnovni certifikat Družini prijazno podjetje, zato smo še toliko bolj pozorni, kaj se v podjetju dogaja, enako kot pri vseh nosilcih našega certifikata. Certifikat Družini prijazno podjetje ni čarobna palica, ima omejen vpliv in z njim se ne da zamenjavati zakonodaje in ne reševati socialnega dialoga. Lahko pa se s stališča etične in strokovne avtoritete pogovorimo z nosilci certifikata, če zaznamo, da je to potrebno. V preteklosti smo to že večkrat storili in rezultati so bili večinoma pozitivni za vse vpletene deležnike.

Verjamemo v družbeno odgovornost in smo ena redkih, če ne edina organizacija, ki pristopa k področju družbene odgovornosti celostno in sistemsko. Žal pot ni vedno ravna, velikokrat je zelo ovinkasta in strma. Vendar vsak korak, še tako majhen, šteje.

ALEŠ KRANJC KUŠLAN, direktor, Ekvilib Inštitut