Raziskavo o spolno prenosljivih okužb pri slovenskih bolnikih, okuženih s hivom, je opravila študentka medicine Maša Velušček na vzorcu 145 s hivom okuženih moških, ki imajo spolne odnose z moškimi (MSM), 94 neokuženih MSM in 92 heteroseksualnih moških. Raziskavo je opravila lani na infekcijski kliniki Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana pod mentorstvom infektologa Janeza Tomažiča.

Glede uporabe kondoma se najmanj odgovorno obnašajo heteroseskualni moški

Po rezultatih raziskave pri oralnih spolnih odnosih vedno uporablja kondom le četrtina oz. tretjina MSM in so okuženi z virusom hiv. Polovica iz te populacije pa nikoli ne uporablja zaščite pri oralnem seksu. Pri analnih spolnih odnosih, kjer je možnost prenosa okužbe še večja, nikoli ne uporablja zaščite več kot 10 odstotkov hiv pozitivnih MSM.

Še višji je odstotek nezaščitenih spolnih odnosov - tako oralnih kot analnih - med hiv negativnimi MSM. Vedno jih pri oralnem seksu uporablja kondom le okoli 15 odstotkov, pri analnem pa 45 odstotkov. Dve tretjini jih nikoli ne uporablja kondoma pri oralnem seksu, med 35 in 40 odstotkov jih nikoli ni zaščitenih pri analnem odnosu.

Glede uporabe kondoma se najmanj odgovorno obnašajo heteroseskualni moški. Vedno jih pri oralnih oz. analnih spolnih odnosih kondom uporablja sedem oz. osem odstotkov, pri vaginalnih pa petina. Nikoli jih kondoma ne uporablja pri oralnih odnosih 70 odstotkov, pri analnih 65 odstotkov, pri vaginalnih pa 28 odstotkov.

Nezaščiteni odnosi težava tudi pri prenosu drugih spolnih okužb

Velika težava so nezaščiteni spolni odnosi tudi pri prenosu drugih spolno prenosljivih okužb. Med hiv pozitivnimi MSM jih je 70 odstotkov že imelo katero koli drugo spolno prenosljivo okužbo. Več kot pri polovici so potrdili sifilis.

Med MSM, ki nimajo potrjene okužbe s hivom, jih je imelo 30 odstotkov katero koli spolno prenosljivo okužbo.

Rezultati raziskave tudi kažejo, da je v preteklem letu imelo 26 odstotkov hiv pozitivnih MSM spolne odnose v tujini. Med neokuženimi MSM jih je skoraj polovica imela spolne odnose v tujini.

Tisti, ki so se s hivom okužili v tujini, so v okviru raziskave navedli, da so se okužili v Španiji, Nemčiji, Italiji, na Hrvaškem in v Avstriji. Ob tem Veluščkova opozarja na »intimnost« dogovorov glede intimnih odnosov, saj se jih je večina okužila doma oz. v stanovanju partnerja, medtem ko javni prostori niso tako pogosti.

Legebitra: rezultate raziskave ne smemo posploševati

Opozorila je tudi na uporabo alkohola in drog pred spolnimi odnosi. Okoli polovica jih pred spolnim odnosom uporablja droge, pogosta je uporaba poppersa in amfetaminov. Uporaba alkohola je najpogostejša med heteroseskualnimi moškimi.

V Društvu informacijski center Legebitra so ob tem opozorili, da rezultate raziskave ne moremo in ne smemo posploševati na celotno populacijo MSM niti heteroseksualnih moških. Raziskava je bila namreč izvedena na izbranem vzorcu in to izključno med tistimi, ki so se prišli zaradi tveganega spolnega vedenja testirat na infekcijsko kliniko.

»Zaradi izrazite nenaključnosti, specifičnosti in nereprezentativnosti vzorca lahko z znanstveno gotovostjo trdimo, da veljajo rezultati za respondente raziskave, ne pa širše, za celotno populacijo heteroseksualnih moških oz. MSM,« so navedli.

Ob tem so opozorili na podatke raziskave o spolnem vedenju MSM, ki so jo opravili leta 2011 pri Legebitri na bistveno večjem vzorcu (861 respondentov). Po tej raziskavi je kondom pri spolnem odnosu (v zadnjih dveh letih) s priložnostnimi seksualnimi partnerji uporabilo nekaj več kot 88 odstotkov udeleženih v raziskavi, ko so bili aktivni, in skoraj 90 odstotkov, ko so bili v pasivni vlogi. Pri seksu s stalnim partnerjem pa je uporaba kondoma manjša (okrog 45 odstotkov).