Tak sklep je bil sprejet, a bila je že kriza in Pahorjeva vlada je pozneje tudi zdravstvu vzela denar. To je bil odločilni udarec za gradnjo nove ljubljanske urgence, za katero smo v mojem mandatu uskladili in pripravili čisto vse za začetek gradnje, vso dokumentacijo, načrte, dovoljenja in soglasja. Ker se gradnja ni začela, lahko govorimo o veliki nacionalni škodi, saj je bilo doslej vloženih že okrog 38 milijonov evrov, ki so po vseh teh letih zabiti v zidove, ljudje pa trpijo; tako tisti, ki na sedanjo neprimerno urgenco pridejo kot pacienti, kot tisti, ki tam delajo. Nedeljski dnevnik