Desetkilometrski pas bi skrčili na 500 metrov

Ob sprejetju nove uredbe bi se namreč sedanji desetkilometrski polkrog z izhodiščem na lokaciji trajnega odlagališča radioaktivnih odpadkov skrčil na vsega 500 metrov, iz njega bi bila izločena še sredica, na kateri stojita oba jedrska objekta, na območju katerih občina Krško že tako ne more izvajati nobenih dejavnosti. Zavedajoč se, da bi tolikšno skrčenje dejansko dvignilo na noge vse posavske občine, na ozemlja katerih je segal dosedanji 10-kilometrski pas, vlada v predlogu kot novost navaja območje omejene rabe prostora zaradi načrtovanja intervencijskih ukrepov na območju jedrskega objekta, ki se podobno kot prej dotika vseh doslej udeleženih občin. S tem želi z eno potezo ugoditi ugotovitvam iz revizijskega poročila računskega sodišča in pridobiti naklonjenost Posavcev, čeprav domnevamo, da do želenega miru ne bo prišla ravno zlahka.

Dosedanjih pet občin upravičenk do prejemanja nadomestila (Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na Krki in Kozje), katerim naj bi se zaradi bližine raziskovalnega reaktorja po novem pridružile še občine Ljubljana, Dol pri Ljubljani in Domžale, bo namreč namesto dosedanjih 6 milijonov evrov prejemalo le še okoli 4,7 milijona evrov.

V Posavju ne nameravajo sedeti križemrok

»Predloga uredbe sicer še nisem videl, vendar smo v preteklosti že bili priče poskusom zniževanja nadomestila. Ni korektno, da nekaj, za kar smo pridobili trajno soglasje in s tem dosegli potrebno družbeno sprejemljivost, nenadoma postane problematično. To je enako, kot da bi mi kupec, ki sem mu prodal avtomobil, čez nekaj časa začel sitnariti, da je predrag in naj znižam ceno,« razmišlja krški župan Miran Stanko, »vsebina uredbe, natančneje, višina nadomestila ne more biti stvar vsakokratne vlade in se ne sme spreminjati. To se lahko dogaja samo pri nas, kjer je lastnik jedrskega objekta hkrati tudi zakonodajalec.«

Stanko napoveduje, da se bodo v Posavju na poskus posega v njihove, kot pravi, trajne pravice zagotovo odzvali. Podobno razmišljajo tudi v sosednji občini Brežice, katere ozemlje leži tako rekoč v neposredni bližini predvidene lokacije trajnega odlagališča odpadkov. Župan Ivan Molan pravi, da je bilo v preteklosti že nekaj poskusov poseganja v pridobljene pravice in višino nadomestila, pri katerih bi bile najbolj prikrajšane ravno Brežice, in da česa podobnega ne bodo dopustili.