Islamska skupnost je že poleti sklenila gradbeno pogodbo s krško družbo Kostak za izkop gradbene jame, prestavitev kanalizacijskega zbiralnika ter gradnjo opornega zidu in brežin gradbene jame bodočega centra.

Murskosoboški SGP Pomgrad je eden od redkih večjih preživelih gradbincev pri nas. Od leta 2010 do lanskega leta so se prihodki od prodaje družbe skoraj potrojili in znašajo dobrih 94 milijonov evrov. Med večje posle, ki jih družba trenutno izvaja, se uvrščajo modernizacija nivojskih prehodov na železniški progi Pragersko–Hodoš in hidroelektrarna Weinzödl na reki Muri v sosednji Avstriji. Tudi avstrijskemu Strabagu je v zadnjih letih na javnih razpisih uspelo pridobiti številne večje posle na slovenskem trgu. Največji od njih je gradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki v Ljubljani, vrednega skoraj 118 milijonov evrov. sm