Naložba obsega gradnjo urgentnega centra, operacijskega bloka ter povezovalni trakt med staro in novo bolnišnico. Z zgraditvijo urgentnega centra bodo zagotovili sodobne razmere za izvajanje službe nujne medicinske pomoči za območje goriške regije. Z združitvijo primarne in bolnišnične urgentne službe bodo lahko na enem mestu zagotovili zdravstveno obravnavo pacientov ter bistveno izboljšali diagnostično in terapevtsko obravnavo bolnikov.

Po zgraditvi urgentnega centra naj bi se po napovedih s povečanjem prostorskih in kadrovskih zmogljivosti povečale tudi možnosti za izvajanje večjega števila urgentnih postopkov. Obenem napovedujejo skrajšanje čakalnega časa in skrajšanje ležalne dobe ter povečanje učinkovitosti zdravstvene oskrbe v bolnišnici.

Naj spomnimo, da so cene za gradnjo urgentnega centra v Šempetru pri Gorici iz leta 2012, da so takrat načrtovali gradnjo v dveh etapah in dokončanje naložbe najkasneje v letu 2015. V prvi etapi so načrtovali gradnjo centra za neprekinjeno medicinsko pomoč in povezovalnega hodnika, s čimer bi po več kot 40 letih povezali tudi staro in novo bolnišnico, v drugi pa kletne prostore s kuhinjo in električno ter strojno opremo. Bolnišnica bi za gradnjo namenila tri milijone, ostalo pa naj bi pokrili z evropskimi sredstvi. jal