Toda sodba kranjske sodnice ima tudi zanimivo ozadje. Kot smo izvedeli, v pisnem delu sodbe lepo piše, da mora zadruga oziroma Teran povrniti »vsem 296 evrov z obrestmi« za vlaganje v telekomunikacijsko omrežje. Vsem ali vsakemu? Kot smo izvedeli od tistih, ki so sodelovali v postopku, je bilo sodišče takoj opozorjeno na napako, ki je seveda ključna. Si bo 14 ljudi razdelilo 300 evrov ali 4200 evrov (in obresti), to je zdaj vprašanje.

Neuradno smo izvedeli, da je sodnica napako, ki se je zgodila, priznala. A dejansko sama pri tem ne more storiti nič več. Oškodovanci so se na sodbo tudi pritožili, a zaman, ker te pravice v takem primeru sploh nimajo. Zdaj čakajo na višje sodišče, ki naj bi popravilo »slovnično napako«, ki je bistveno spremenila izid sojenja in seveda močno vplivala tudi na pravice oškodovancev.

Ko smo na kranjsko sodišče naslovili vprašanja o tem, ali bo tudi sporna besedica »vsem« predmet presoje v sodnih mlinih, so nam odgovorili le, da se je pritožil zagovornik Franca Terana in da višje sodišče obravnava pritožbo. Mi pa se ob tem vprašamo, kaj bi se zgodilo, če nekdo med občani sodbe ne bi bral natančno in pozorno ter ugotovil napačne rabe slovenskega jezika kranjske sodnice? Še zdaj pa ni jasno, ali bodo vlagatelji v telefonijo ponovno ostali brez denarja, ki ga je Franc Teran kot predsednik zadruge prejel na račun po poravnavi z državo. Oziroma, ali bo vsakdo med njimi prejel trenutno dosojenih dobrih 21 evrov zaradi ene same napačno zapisane besede v sodbi.