Na ljubljanski mestni občini so maja letos dokončali nov prizidek k enoti šentviškega vrtca Mravljinček na Brodu, kjer so zdaj trije oddelki prvega starostnega obdobja in trije oddelki drugega starostnega obdobja. Obiskuje jih lahko največ 109 otrok. »Mestna občina Ljubljana z novim prizidkom v enoti Mravljinček zagotavlja manjkajoča mesta za otroke na območju šolskih okolišev, ki jih pokriva Vrtec Šentvid, krajša prevozne razdalje do vrtca sedanjim uporabnikom, ki morajo voziti otroke v bolj oddaljene vrtce, ter izboljšuje kakovost bivanja na območju vrtca,« so na občini zapisali ob odprtju nekaj več kot 2,100.000 evrov vredne investicije.

Namesto nekaj korakov na dva avtobusa

Nekateri starši so prav zaradi novih prostorov upali, da bodo svoje malčke lahko vpisali v enoto na Brodu, ki jim je tudi najbližja, in jim s tem otrok ne bo treba voziti v oddaljene vrtce. »Mesta v želeni enoti nam ob prijavi za vrtec seveda niso mogli zagotoviti, saj ni nujno, da dejansko dobiš mesto v enoti, ki je prva izbira. Je pa bilo rečeno, da naj bi bil načeloma prostor za vse,« je povedala ena od mamic.

Obvestilo, ki ga je od šentviškega vrtca prejela konec septembra, jo je zato precej vznejevoljilo. »Obveščamo vas, da bodo otroci, rojeni v letu 2014, ki se vključujejo v Vrtec Šentvid od decembra naprej, vključeni v oddelek Zvezde v Kosezah. Oddelek bo na tej lokaciji od decembra 2014, v začetku naslednjega šolskega leta (oziroma predvidoma že v juliju 2015) pa bo celoten oddelek preseljen v enoto Mravljinček na Brodu, saj bo velika večina otrok v oddelku s tega območja,« je med drugim pisalo v elektronski pošti. Ob tem so zagotovili, da so v oddelku, ki je bil zaradi pomanjkanja mest v ljubljanskih vrtcih pred nekaj leti urejen v nekdanjem atrijskem stanovanju, prostorski in kadrovski pogoji nadstandardni, zato upajo, da bodo starši kljub nekoliko manj ugodni lokaciji zadovoljni.

»Za oddelek v Kosezah sploh nisem vedela. Ker nimamo dveh avtomobilov, bomo tako morali, namesto da bi se do vrtca sprehodili štiristo metrov, najprej na en avtobus, nato prestopiti na drugega. Liniji potniškega prometa se ne križata, zato se bomo morali do drugega postajališča še malo sprehoditi,« nastalo situacijo opiše sogovornica.

V oddelku Zvezde bo 14 otrok

Vodja občinskega oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje Marija Fabčič ob tem zatrjuje, da otrok, rojenih v letošnjem letu, ki se v vrtec vključujejo od decembra dalje, niso razporedili v koseški oddelek zato, ker bi bila enota na Brodu kljub novemu prizidku premajhna. »V enoto Mravljinček smo lahko sprejeli vse otroke, ki so starostni pogoj za vključitev dopolnili do začetka šolskega leta, in tiste, rojene v mesecih od oktobra do decembra 2013, ki se v vrtec vključujejo nekoliko kasneje.« Najmlajše otroke, ki bodo začeli vrtec obiskovati šele prihodnji mesec ali kasneje, bodo vključili v oddelek Zvezde v Kosezah. Ta zaradi poznih vključitev vrata odpira decembra. »Tako smo lahko na racionalen in za vse ustrezen način zagotovili mesta za čim večje število otrok in oblikovali starostno homogene oddelke, ki omogočajo večjo stalnost oddelkov in vključitev večjega števila otrok,« pojasnjuje Fabčičeva.

Medtem ko je bilo konec oktobra v enoti Mravljinček še vedno nekaj prostih mest za otroke, rojene med letoma 2010 in 2012, bo tako štirinajst malčkov, nekateri med njimi so bili sprejeti s centralnega čakalnega seznama, večina pa je otrok iz območja šentviškega vrtca, predvidoma vse do julija vrtec obiskovalo v Kosezah.