V občini Ig, ki so jo zadnje poplave prizadele še huje kot tiste pred štirimi leti – poškodovale so več kot 300 gospodinjstev na območju Iške, Iške vasi, Strahomerja, Vrbljen, Tomišlja, Bresta, Matene in Iga – bodo v nedeljo pripravili dobrodelni koncert za pomoč poplavljenim. Koncert s številnimi nastopajočimi, ki so se odrekli honorarju, bo v športni dvorani na Igu.

Komisije, ki v ižanski občini ocenjujejo škodo, so po besedah tamkajšnjega župana Janeza Cimpermana še na terenu, tako da za zdaj nimajo natančnih podatkov. Župan pa je dejal, da bo škoda zelo velika – do pol milijona evrov. »Samo za pomoč občanom z vrečami, peskom, nasipavanjem infrastrukture in dvorišč, čiščenjem greznic in podobnimi ukrepi smo imeli za 70.000 evrov stroškov. Na reki Iški moramo na mestu podrtega mostu zgraditi novega, za kar so nam izstavili račun za 40.000 evrov,« župan našteva stroške, ki jim kar ni videti konca. »Tudi nekaj protipoplavnih ukrepov bomo morali financirati sami. Kot veli študija, bomo v vasi Brest zgradili nasipe v dolžini 400 metrov, visoki bodo 120 centimetrov, široki pa sedem metrov. Le nekaj krajši bodo tudi v Tomišlju in Iški vasi.«

Po Cimpermanovih besedah je povodenj poleg objektov v občini najbolj prizadela infrastrukturo. Najslabše so jo odnesli ceste, mostovi, vodovodne cevi in javna razsvetljava. A na dobrodelnem koncertu z naslovom Skupaj smo močnejši od vode bodo zbirali denar izključno za občane, ki so v nedavnih poplavah izgubili osnovne življenjske potrebščine. »To so ljudje, ki so po štirih letih vnovič ostali brez podov, kuhinjskih elementov, strojev in podobnih zadev, brez katerih ni moč normalno živeti,« je pojasnil župan. Na vprašanje, po kakšnem ključu bodo razdelili zbrani denar, je odvrnil, da bo o tem odločala posebna komisija, na podlagi popisov s terena. »Najbolj prizadetih objektov oziroma družin je med 80 in 90. Pri razdelitvi bomo vsekakor gledali tudi na socialni položaj posameznika,« je pojasnil in dodal, da se dobro odzivajo tudi sponzorji – tako podjetja kot fizične osebe – kar po njegovem dokazuje, da je čut pomoči v državi še vedno prisoten.