Bonitetna hiša Bisnode je družbo Domel uvrstila v razred AA, kar pomeni, da spada med 1,9 odstotka najuspešnejših podjetij v Sloveniji. V letošnjem izboru najboljših najhitreje rastočih podjetij je bilo krovno podjetje Domel Holding nagrajeno in izbrano za gazelo Gorenjske. Podjetje je v izboru prejelo tudi posebno priznanje Zavoda Viva in Dnevnika za visok družbeni odtis, podelili pa jim ga bodo 2. decembra na dogodku Reinovator izziv 2014.

»Skupaj z Reinovatorjem smo raziskovali, koliko je na področju družbene odgovornosti, ki ni vezana na osnovno poslovanje, sistematičnega pristopa in načrtnega povezovanja s partnerji. Želimo spodbuditi več povezovanja, saj izkušnje kažejo, da so družbeni izzivi rešljivi le s sodelovanjem države, gospodarstva in civilne družbe. Na podoben način razvijamo tudi pobudo Mlada gazela, torej s povezovanjem deležnikov,« pojasnjuje mag. Edita Krajnović, vodja metodologije izbora Gazela.

Na nedavni Poslovni konferenci v Portorožu sta predsednica uprave dr. Jožica Rejec in svetovalec uprave, do nedavnega direktor družbe, Štefan Bertoncelj, prejela nagrado časnika Finance za posebne gospodarske dosežke. »Slovenija nujno potrebuje strukturne spremembe, saj odlašanje z njimi terja že previsok davek. Država in podjetja potrebujemo jasno sliko o prihodnjem razvoju in okvirih, v katerih bomo delovala podjetja,« med drugim poudarjata dr. Jožica Rejec in Štefan Bertoncelj.

Domel ima v segmentu vakuumskih motorjev za sesalnike 15-odstotni svetovni tržni delež v višjem cenovnem razredu in je ključen oblikovalec trendov na globalnem trgu. V začetku oktobra so s kupcem iz EU sklenili posel o proizvodnji kompaktnih visoko učinkovitih motorjev z integrirano elektroniko, namenjeni za pogon prezračevalnih naprav in uporabo v beli tehniki. Proizvodnja bo stekla avgusta prihodnje leto. Domelu pa prinesla 30 novih kvalitetnih delovnih mest. V petih letih bodo z novimi motorji ustvarili za 25 milijonov evrov prihodkov.

Sicer pa je kar 40 odstotkov vseh izdelkov v Domelu mlajših od treh let. Prihodnje leto naj bi že več kot tretjino vseh prihodkov ustvarili z novimi programi. Njihovi rešitve električnih pogonov z EC motorji so tako varčne, da njihovi uporabniki, kot so izračunali v Domelu, privarčujejo že več kot 100 GWh, kar je več kot letna proizvodnja hidroelektrarne Mavčiče.

Posebno pozornost namenjajo inovacijam in stalnim izboljšavam. V proces so vključeni vsi zaposleni. Zavzetost zaposlenih v podjetju se kaže tudi v tem, da so v zadnjem letu zaposleni prispevali več kot 700 predlogov in izboljšav. Njihov cilj je en inovativni predlog na vsakega zaposlenega vsako leto. Letni prihranek iz inovativnih predlogov zaposlenih je že več kot 200.000 evrov.

Za razvoj in naložbe letno namenijo 11 odstotkov prihodkov, delež dolgov v financiranju pa iz leta v leto vztrajno zmanjšujejo. Letos v Domelu, ki zaposluje okoli 1000 ljudi, ocenjujejo, da bodo imeli 11-odstotno rast prodaje, celotni obseg poslovanja bo na ravni 97 milijonov evrov. Dobiček bo presegel lanski izkupiček. Krovno podjetje Domel Holding z 184 zaposlenimi bo po trenutnih ocenah leto 2014 zaključilo s sedmimi milijoni prihodkov.

Domelove glavne skupine proizvodov so sesalne enote za suho in mokro sesanje, motorji EC za klimatske in prezračevalne sisteme, puhala EC, motorji EC za baterijska ročna orodja, komponente in motorji za avtomobilsko industrijo in laboratorijska oprema. Njihovi glavni trgi so Nemčija, Slovenija, Madžarska, Švedska, Poljska, Italija, Avstrija, Romunija. So razvojni dobavitelj številnim globalnim korporacijam, kot so Philips, Karcher, Rowenta, Electrolux, s katerim na primer sodelujejo že 40 let. Pred dvema letoma so osvojili tudi Samsung.

Domel ima kar polovico vseh delovnih mest v občini. Podpirajo podjetništvo, štipendirajo, vzgajajo nove kadre in sodelujemo z lokalno skupnostjo na številnih področjih, kot so zaščita pred poplavami in drugimi naravnimi nesrečami.

Kar nekaj zaposlenih podjetja Domel je bilo izvoljenih v občinski svet in krajevne skupnosti. Sedanji župan občine Železniki je bil pred prevzemom profesionalne funkcije župana zaposlen v Domelu kot direktor Domel Energije. »Sodelovanje z županoma Železnikov in Škofje Loke je dobro. Povezava lokalne skupnosti in Domela krepi našo naravnanost k družbeni odgovornosti, trajnostnemu razvoju in skrbi za okolje. Z zglednim sodelovanjem, strpnostjo in upoštevanjem različnosti nam je v lanskem letu za Železnike uspelo sprejeti nov prostorski načrt, ki vključuje poplavna območja in odpira možnost regulacije reke Sore, ki je tudi v državnem načrtu. Če župani izhajajo iz podjetij ali imajo druge podjetniške izkušnje, je večja verjetnost, da bodo bolj zavzeti za ustvarjanje boljših pogojev za podjetja v lokalnem okolju,« meni direktorica.

Zato pa je potreben najprej dober in reden dialog s podjetniki, da župan in njegovi sodelavci spoznajo konkretne potrebe gospodarstva in potem pripravijo pogoje za še boljše delovanje podjetij v občini. »Za dobre rešitve so potrebni tudi čas, temeljita priprava, skrbna izvedba in dobro sodelovanje s podjetji. Če bi bile občine financirane iz davkov iz dobičkov lokalnih podjetij, bi bil to dober vzvod za zanimanje županov glede pogojev za delovanje podjetij. Toda, če je volja, se da veliko narediti tudi ob danih pogojih. Sodelovanje, zaupanje, medsebojno spoštovanje, poštenost in pripadnost so le ene od vrednot, ki jih v Domelu živimo. Soodvisnost še nikoli ni bila tako izrazita. Potencial za ponoven zagon je sodelovanje, spoštovanje različnosti in da k razvoju družbe vsak prispeva po svojih najboljših močeh,« je prepričana dr. Jožica Rejec. jpš