V mnogih občinah je za javnost poskrbljeno tudi tako, da seje občinskih svetov snemajo bodisi zvočno, ponekod pa celo slikovno. Marsikje je svetnike, njihove razprave in odločanja mogoče spremljati tudi »v živo«. Med drugim v največjih mestnih občinah, se pravi v Ljubljani in Mariboru. Kaj pa, če občan, ki ga konkretna odločitev občinskega sveta ali pa »njegovega« svetnika še posebej zanima, spregleda, kdaj je napovedana seja, kjer so bo odločalo o njegovi povsem konkretni zadevi, recimo spremembi namembnosti zemljišča? Po navadi so na voljo zapisniki sej, kjer pa nikakor ni razvidno natančno, kaj je kdo rekel, predvsem pa ne, kdo je kako glasoval. Marsikje je mogoče delo svetnikov »za nazaj« preveriti na občinskih spletnih straneh, saj imajo ponekod objavljene tudi zvočne ali celo videozapise preteklih sej. A še zdaleč ne povsod.

Na Jesenicah se skrivajo za priporočilom

Še do lanskega januarja je bilo na primer tako tudi na Jesenicah. Poleg gradiva za posamezno sejo z dnevnim redom in zapisnika je bilo vsako sejo mogoče tudi poslušati. Zdaj to ni več mogoče. Razlaga na spletni strani občine Jesenice je preprosta: »Glede na objavljeno mnenje informacijske pooblaščenke smo zvočne posnetke preteklih sej občinskega sveta občine Jesenice umaknili s spletne strani. Zvočni posnetek zadnje seje sveta bo na voljo do potrditve zapisnika.« Zanimivo pri tem je, da na uradu informacijskega pooblaščenca o jeseniškem primeru ne vedno ničesar. Direktor jeseniške občinske uprave Vitomir Pretnar je pojasnil, da so že pred leti, ko je na občinskem svetu potekala debata o tem, ali naj seje tudi prenašajo v živo, glede tega za neobvezujoče mnenje zaprosili informacijsko pooblaščenko in da verjetno zato to ni zavedeno v njihovih evidencah. Izvedeli smo, da je šlo zgolj za priporočilo, ki pa ga sprva niso upoštevali, zdaj pa se sklicujejo prav nanj. V tem priporočilu sicer piše, da je zvočni posnetek seje občinskega sveta namenjen zgolj za izdelavo zapisnika. »Drugega namena pooblaščenec ni našel. Samo dejstvo, da so seje občinskega sveta odprte za javnost, pooblaščenec razume v smislu, da se jih ima javnost pravico udeležiti in pod pogoji iz poslovnika tudi sodelovati v razpravi. Javnosti sej pa po mnenju pooblaščenca ni mogoče razumeti tako široko, da bi bilo dopustno zvočne posnetke hraniti in nadalje obdelovati povsem neodvisno od volje posameznikov, katerih osebni podatki so na posnetku,« je bilo mnenje pooblaščenca, ki so nam ga poslali z občine Jesenice. Zdaj se tega tudi držijo. Dokler ne objavijo zapisnika, je sejo še mogoče poslušati, kasneje nič več. Naj ob tem dodamo, da so bile v zadnjem letu seje jeseniškega občinskega sveta zelo pestre, kar nekaj je bilo zelo žolčnih debat in ostrih, tudi žaljivih besed.

Na urad informacijskega pooblaščenca smo sicer naslovili več vprašanj v zvezi s hrambo in javno objavo zvočnih zapisov sej na Jesenicah. Informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik je pojasnila, da po pregledu evidenc dokumentarnega gradiva ugotavlja, da občini Jesenice niso izdali mnenja v zvezi z objavo zvočnih posnetkov sej, niti zoper njih po tem vprašanju niso vodili inšpekcijskega postopka. Je pa res, da so avgusta letos javno opozarjali na vse večji in v nekaterih primerih sporen obseg avdiosnemanja ter predvsem na pomanjkanje zakonodaje na tem področju. »Če se snemajo različni razgovori, sestanki, seje občinskih svetov in drugih organov, morajo biti posamezniki predhodno seznanjeni, kdo bo upravljalec takšnih posnetkov, za katere namene se bodo posnetki uporabljali, koliko časa se bodo shranjevali, kdo bo eventualni uporabnik teh posnetkov in podobno,« piše v tem opozorilu, v katerem pa nikakor ni navedeno, da se sej sploh ne bi smelo snemati, kaj šele da se ne bi smelo zvočnih posnetkov objavljati na spletnih straneh.

Od občine do občine različna praksa

Posledica pomanjkanja zakonodaje in enotnih navodil pa je praksa, ki je od občine do občine drugačna. Na Jesenicah so torej sprva posnetke objavljali, po novem jih ne več. In drugje? Na spletni strani Mestne občine Kranj je mogoče najti zgolj gradiva za seje, v katerih so po navadi tudi zapisniki prejšnje seje. Glede na poslovnik občine se seje sicer snema, zvočne zapise pa hrani štiri leta. Člani mestnega sveta in župan imajo pravico poslušati posnetke sej, vsi drugi pa le, če jim župan to dovoli (!). V Mariboru poteka prenos sej mestnega sveta v živo, na spletu pa je mogoče najti le zapisnike in nič drugega. Tudi v Celju je tako, kot je pojasnila vodja kabineta župana Barbara Bošnjak, je tako določeno v poslovniku, ki ga je, kakopak, sprejemal mestni svet.

Precej bolj javno je debatiranje in odločanje mestnih svetnikov v Ljubljani, kjer si je seje mogoče ogledati v živo prek uradne spletne strani občine, kjer so na voljo tudi videozapisi sej. Z objavo tonskih zapisov sej nimajo prav nobenih težav v Radovljici, kjer si je tudi mogoče seje ogledati prek spleta v živo, zvočno pa poslušati kadar koli. Videoposnetki sej so na voljo v Škofji Loki, v Železnikih zvočni zapisi, podobno tudi v Kranjski Gori.