V zadnjih dogajanjih okoli Šrota je tako ušesa lahko posebej privzdignilo izvajanje gospoda Kozine. Državnega tožilca. Kak dan pred končno odločitvijo je na stopnicah sodišča v kamere in mikrofone med drugim dejal, da bi obsoditi Šrota pomenilo tudi signal za vnaprej: »Tistim, ki danes odkrito nakazujejo, da bi privatizirali bistvene podsisteme naše družbe, torej zdravstvo, šolstvo, pokojninski sistem.« Tako razkošno »obče vzgojne poslanice« od državnega tožilca, ki pač ni politik ali vsaj zasebni odvetnik, temveč še vedno javni uslužbenec, pač ne pričakuješ. Predvsem je to povsem obratno s prizori izpred desetih let. Tedaj so državni tožilci dajali vtis nemočnih državnih uradnikov s prenizkimi državnimi plačami, ki so serialno izgubljali zadeve. Bili so sivi. Nihče jih ni opazil. Zvezde so bili njihovi nasprotniki. Bolj modno oblečeni kolegi iz zasebnih odvetniških vrst, ki so se nekateri tudi uspeli vživeti v predstavo, da so že nadvse blizu slavnim francoskim odvetnikom tipa J. Vergès.

Dandanes je videti, kot da so se zadeve obrnile. Javni sektor premaguje zasebnega, kot zvezde in zmagovalci pa figurirajo državni tožilci. No, eden od paradoksov bibavice, ki se v konkretnem primeru usode gospoda Šrota tudi ponuja v zaznavo, je, da je bil osebek, ki je poosebljal idejo nacionalnega interesa, spet obsojen v imenu nacionalnega interesa. Nacionalni interes je obsodil nacionalni interes, torej sebe, se premagal, in spet izšel kot zmagovalec. Mega!